illustration piktogram

Frivillig bæredygtighedsklasse bør fortsætte efter 2023

Dato 20.06.22 |
Af:
Karen Sejr

En række af byggeriets parter i "Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri" - herunder bl.a. Danske Arkitektvirksomheder - påpeger i et notat til Bolig- og planstyrelsen et akut behov for en afklaring af de fremtidige planer for den frivillige bæredygtighedsklasse.

Strateginetværket for Bæredygtigt byggeri ønsker at indgå i en dialog med styrelsen om, hvordan den frivillige bæredygtighedsklasse kan fortsætte udover den nuværende afprøvningsperiode og hvilke nye krav, der kan være relevante at afprøve og indfase i Bygningsreglementet efter 2023.

Netværket har derfor for nylig indsendt et notat til Bolig- og planstyrelsen, hvori man gør opmærksom på behovet for afklaring, samtidig med, at man bakker op om LCA-kravet og CO2-grænseværdierne fra januar 2023.

Man gør desuden opmærksom på, at på trods af en manglende, endelig evaluering af afprøvningen, er det en foreløbig vurdering, at branchen som helhed ikke er klar til at håndtere alle kravene, og at en længere indfasning vil bidrage til den nødvendige modning af aktørerne i branchen i takt med, at afprøvningerne giver brugbare resultater.

Læs hele notatet herunder.

Notat vedr. fortsættelse af Frivillig Bæredygtighedsklasse efter 2023