BR for "Bedre Rustet!" eller "Bare Ringe!"?

Dato 11.03.20 |
Af:
Tine Weisshappel Holmboe

Slut med kommunal byggesagsbehandling. Personcertificering inden for brand og statik. Præ-accepterede løsninger. Dokumentationskrav. Nye vejledninger. Hvorfor? Hvordan? Og hvad betyder det for jer? For ikke at tale om jeres projektøkonomi?

Piktogram paragraf

Har I prøvet det helt nye brætspil, hvor man spiller med bind for øjnene, og reglerne ændrer sig undervejs? Og hvor man i øvrigt ikke helt ved, hvordan man vinder? Nå, ikke? Det kunne være fordi det ikke findes, og fordi det lyder både meningsløst og umuligt at sælge.

Ikke desto mindre er det skitserede brætspil billedet på, hvordan nogle af vores medlemmer har oplevet navigationen rundt i det nye bygningsreglement.

Så hvis I mere end én gang har oplevet frustration over BR18, skal I vide, at I ikke er de eneste. I en rundspørge i november 2019 blandt vores medlemmer oplevede næsten 70% af respondenterne forlængede sagsbehandlingstider i flere forskellige kommuner rundt i landet.

Men da BR18 er kommet for at blive – og da 1. januar i år markerede slutningen på overgangsperioden, er vi alle nødt til at forholde os til de nye regler. Og selvom både Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) og Danske Arkitektvirksomheder er på sagen, ved vi, at I er nødsaget til at navigere i det nye regelsæt dagligt. Over for bygherrer, kommunen, jeres medarbejdere og samarbejdspartnere. Og vi ved, at der fortsat er mange uafklarede forhold, som kan forårsage tvivl, afmagt og modløshed.

Temperaturmåling fra TBST

Det ved TBST heldigvis også - de udgav i januar en rapport - ”Temperaturmåling af byggesagsprocessen efter Bygningsreglement 2018” – som var udfærdiget på baggrund af analyser foretaget af COWI i perioden august 2019-januar 2020. Rapporten, som kan downloades herunder, afdækker kort fortalt, hvordan det nye bygningsreglement indtil nu virker i praksis.

Den helt overordnede hovedkonklusion matcher meget godt vores medlemsrundspørge i november i fjor: sagsbehandlere og ansøgere er nemlig enige i, at byggesagsprocessen hverken er blevet hurtigere, bedre eller mere enkel. TBST vurderer dog fortsat, at der er et fremtidigt potentiale for, at byggesagsprocessen kan blive hurtigere end tidligere.

Lynhøring om lempelse

Udover rapporten har TBST haft en bekendtgørelsesændring i lyn-høring mellem 19. og 24. februar. Forslaget gik på at lempe reglerne for ombygninger og andre forandringer af eksisterende byggeri. Ændringen ville derfor indebære en udvidelse af feltet for ombygningssager, som kan foretages UDEN ansøgning om byggetilladelse i BR18 § 5. Det vil sige ombygninger, der ikke ændrer konstruktionernes virkemåde samt ombygninger, der ikke ændrer forudsætningerne for de brandmæssige forhold.

TBST foreslog desuden, at den nye bekendtgørelse skulle træde i kraft allerede 10. marts i år – samt at bekendtgørelsen skulle finde anvendelse for byggearbejder, der var under behandling ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Se, det er jo positivt!

Danske Arkitektvirksomheder afgav høringssvar sammen med Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), og hovedbudskabet i vores høringssvar var derfor også, at vi bakkede op om lempelserne.

Brætspillet spås dermed en bedre fremtid, men kræver nok lidt øvelse og måske lidt modifikationer hen ad vejen….

Vi opfordrer jer alle til fortsat at kontakte os med kedelige såvel som gode erfaringer med BR18, så vi fortsat kan følge med i, hvordan det nye bygningsreglement virker i praksis.

Temperaturmåling af byggesagsprocessen efter BR18