Høringssvar til regional udviklingsstrategi 2020-2023

Dato 21.01.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Danske Arkitektvirksomheders Fokusudvalg for Arkitektur- og Byggepolitik har sendt høringssvar til Region Syddanmarks udviklingsstrategi 2020-2023: Fremtidens Syddanmark.

Der er gode takter i Region Syddanmarks udviklingsstrategi for 2020-2023, der har været i høring de seneste måneder, men også forslag der kan præciseres og uddybes. Det mener Danske Arkitektvirksomheders Fokusudvalg for Arkitektur- og Byggepolitik, der i midten af januar 2020 har sendt deres høringssvar til Region Syddanmarks udviklingsstrategi for "Fremtidens Syddanmark".

Grøn udvikling

I strategien står, at der vil arbejdes for grønnere løsninger og et lavt ressourceforbrug på fx sygehuse.

Fokusudvalget ser regionens intentioner som fornuftige og positive, men foreslår og efterlyser et mere målbart resultatforløb, som der minimum kan styres og efterjusteres i fremtiden. Udvalget forslår desuden, at regionen iværksætter en konkret undersøgelse af behovet for en gennemgribende energirenovering af de eksisterende bygninger, klimaskærme og tekniske installationer.

Derudover savner Fokusudvalget en angivelse af, hvorledes og i hvilket tempo Region Syddanmark bestræber sig på at nå i mål med Regeringens klimamål ift. reducering af udledning af drivhusgasser med 70% i 2030.

Erfaringsmæssigt har regionerne ofte et efterslæb på deres drift- og vedligeholdelseskonto, som med fordel kunne løftes frem eller fremskønnes i den nye bæredygtige udviklingsstrategi.

Mobilitet for alle (?)

Danske Arkitektvirksomheder Fokusudvalg mener, at regionens forslag vedr. mobilitet vil tilgodese privatbilismen frem for offentlig transport.

Udvalget opfordrer derfor regionen til, at genoverveje de prioriteringer der er foretaget ifm. infrastrukturen og at offentlig transport og andre trafikformer bør prioriteres højere og undersøges nærmere.

Høringssvaret er indsendt forud for høringsfristen den 17. januar. Den nye udviklingsstrategi forventes at være klar til vedtagelse i april 2020.

Læs Region Syddanmarks udviklingsstrategi 2020-2023