EU-Domstolens foreløbige afgørelse om tyske honorarregler

Opdateret 25.06.19 |
Af:
Preben Dahl

EU-domstolen er kommet tættere på en afgørelse i sagen om tyske honorarregler for arkitekter og ingeniører. Generaladvokatens anbefaling til domstolen kommer næppe som en overraskelse. 

I Danmark har det i mange år været ulovligt at have honorarregler, da det betragtes som en begrænsning af den frie konkurrence. 

Dette er ikke tilfældet i Tyskland, hvor man i mange år har haft honorarregler for arkitekter og ingeniører, den såkaldte "Honorarordnung für Architekten und Ingenieure" (HOAI). 

EU-kommissionen har længe fulgt med i de tyske honorarregler, som man mente begrænsede konkurrencen. Derfor indledte man for nogen år siden en sag ved EU-domstolen mod Tyskland. Processen ved EU-Domstolen er langvarig, men et vigtigt skridt er nu nået, nemlig Generaladvokatens anbefaling til EU-Domstolen. 

I sin vejledende udtalelse anbefaler Generaladvokaten, at EU-Domstolen skal fastslå, at Tyskland med HOAI-reglerne har overtrådt EU’s konkurrenceregler.

Selvom rådgiverbranchen længe har påtalt, at skarp konkurrence på pris ikke er befordrende for kvalitet, arkitektur og konflikter, er Generaladvokatens holdning ud fra en juridisk synsvinkel næppe overraskende.

Der afventes nu den endelige afgørelse fra EU-Domstolen, hvor der tages endelig stilling til om EU’s konkurrenceregler er til hindring for regler om honorarforhold.