Foto fra Remiseparken

Landskabsarkitekterne har momentum

Dato 22.02.22 |
Af:
Rikke Friis

Foto: Rasmus Hjortshøj / COAST Studio

På bagkant af uddelingen af Dansk Landskabspris har magasinet Landskab udgivet en artikel som hylder landskabsarkitekterne og understreger landskabsarkitekturens vigtige rolle i arbejdet med at sikre både social og miljømæssig bæredygtighed i fremtiden.

Du kan læse et uddrag af artiklen her og downloade hele artiklen nederst på siden.

Dansk landskabsarkitektur er i rivende udvikling. Det blev i den grad understreget af jubilæumsudgaven af Dansk Landskabspris, der for 10. gang blev uddelt ved et pris- og debatarrangement i Valencia-bygningen i København i november 2021.

BOGL modtog Dansk Landskabspris for Remiseparken, men både vinderprojektet, finalisterne og de øvrige indstillede projekter til Dansk Landskabspris understreger, hvor stærkt dansk landskabsarkitektur står i disse år. Flere af årets indstillinger fokuserer på transformation og social bæredygtighed og illustrerer fra vidt forskellige vinkler og udgangspunkter, hvordan landskabsarkitekturen evner at styrke og forny hele byområder.

"Der ligger rigtigt mange spændende potentialer i landskabsarkitekturen, der måske har lettere ved at arbejde med cirkularitet end andre fagdiscipliner.” Martin Hedevang Andersen, formand i Danske Landskabsarkitekter og stifter af ORCA

Mulighederne for at skabe en bedre verden

Kent Martinussen, Dansk Arkitektur Center, var vært på Dansk Landskabspris prisarrangementet og førte med sikker hånd alle fremmødte gennem seancen. Ud over prisuddelingen var der også en paneldebat, hvor Sonja Stockmarr, Henning Larsen, Martin Hedevang Andersen, Danske Landskabsarkitekter og Anne Pind, Det Kongelige Akademi, blandt andet diskuterede landskabsarkitekturens muligheder for at imødekomme vores længsel mod naturen.

Under debatten kom Martin Hedevang Andersen ind på cirkulær økonomi som en del af den grønne omstilling. ”Cirkularitet handler om at holde alle de materialer, vi allerede har, i spil. Vi fjerner begrebet affald og ser alt som ressourcer i stedet for. Det gælder det biologiske kredsløb, men også det tekniske. Det her er ikke noget, som vi kun som landskabsarkitekter skal beskæftige os med, ligesom det heller ikke er noget, som kun bygningsarkitekter eller produktionsvirksomheder skal beskæftige sig med. Det er hele samfundet, der skal have en bedre forståelse for, hvad naturen og kloden kan. Der ligger rigtigt mange spændende potentialer i landskabsarkitekturen, der måske har lettere ved at arbejde med cirkularitet end andre fagdiscipliner.”

Landskabsarkitekterne adresserer samfundsmæssige udfordringer

Dansk Landskabspris uddeles af Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde med Park- og Naturforvalterne og Danske Landskabsarkitekter. Formålet med prisen er at fejre dansk landskabsarkitektur, inspirere branchen til videreudvikling og vise omverden landskabsarkitekternes værdiskabelse. Således er Dansk Landskabspris med til at synliggøre, hvordan landskabsarkitekterne gennem deres virke – i tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter – leverer løsninger på et bredt udsnit af de store problemer, vi står overfor.

Magasinet Landskab: Landskabsarkitekterne har momentum