Foto af Katja Viltoft fra strategipublikation

Ny strategi: Stærkt fokus på arkitekters rolle i den grønne omstilling

Dato 27.04.22 |
Af:
Karen Sejr

Illustration fra Danske Arkitektvirksomheders strategi. Foto af Katja Viltoft af fotograf Laura Stamer

Succesfulde virksomheder, organisationer og brancher har altid været kendetegnet ved at have et højere formål. At ville mere end driften, pengene, overlevelsen. Det er drivkraften hos Danske Arkitektvirksomheders medlemmer og således også ambitionen med den strategi, vi netop har lanceret.

I Danske Arkitektvirksomheders nye strategi "Vi former fremtiden - strategi 2022-2026", som du kan hente nederst på siden her, kan du læse, hvordan vi som brancheorganisation vil understøtte vores medlemmers forretningsmæssige potentialer, favne kreative ildsjæle og professionalisere virksomhederne endnu mere. Og sammen forme en bæredygtig fremtid. Det strategiske fokus er bæredygtighed, men – vi er selvfølgelig stadig arkitektvirksomhedernes talerør, når det gælder branchens generelle rammevilkår.

"Passion er en væsentlig drivkraft for alle arkitektvirksomheder. Men uden forretningsmæssige kompetencer kan man ikke overleve og udvikle sig. Fremover skal vi også kunne byde ind på de mange bæredygtighedsydelser og udvikle nye forretningsmodeller." Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder og kreativ direktør hos JJW Arkitekter

Det er vigtigt, at få flere medlemsvirksomheder, store som små, klar til den grønne omstilling. Vi vil have alle med, og vores nye strategi har derfor tre klare strategiske mål: 1. Vi vil støtte op om og skabe rammerne for nye værdi- og forretningsmodeller hos vores medlemmer 2. Vi vil hjælpe vores medlemmer med at dokumentere deres værdiskabelse og 3. Vi vil styrke foreningens og medlemmers kompetencer til at kunne lede den grønne omstilling.

Bæredygtige forretningsmodeller

Branchens traditionelle forretningsmodeller understøtter ikke den store værdiskabelse, som arkitekterne skaber ved at stå forrest i fødekæden. Hvis den reelle værdiskabelse skal honoreres, kræver det ændrede rammer, et opbrud i branchens normer og nytænkning. Vi vil skabe rammerne for nye værdi- og forretningsmodeller i medlemsvirksomhederne ved

  • at støtte mindre virksomheder med viden og ressourcer
  • at bistå medlemmerne med at indtage styrkepositioner
  • at fremme nye forretningsmodeller

Bæredygtig værdiskabelse

Det hele skal hænge sammen – byer og bygningers arkitektoniske og miljømæssige kvaliteter medvirker til at skabe sociale værdier og effekter, som har økonomisk værdi. Men før de sociale, miljømæssige og økonomiske værdier af arkitekternes arbejde bliver tydelige, må de argumenteres og dokumenteres. Vi vil hjælpe medlemmerne og branchen med at dokumentere deres værdiskabelse ved

  • at påvirke fremtidig lovgivning i retning af sammenhængstænkning
  • at styrke medlemmernes muligheder for at tage ansvar for bæredygtighedsledelsen
  • at understøtte metoder til måling og kommunikation af værdiskabelsen til brug for medlemmerne

Bæredygtig ekspertise

Danske Arkitektvirksomheder skal som organisation sikre og understøtte alle medlemmers indsats – herunder sikre arkitektbranchens kompetenceløft. Vi styrker foreningens og medlemmers kompetecer til at kunne lede den grønne omstilling ved

  • at udvikle medlemmernes kompetencer til at kunne bidrage til den grønne omstilling
  • at tydeliggøre branchens relevans i forbindelse med bæredygtig udvikling
  • at understøtte netværk og viden på tværs af alle virksomhedstyper og -størrelser

De projekter og aktiviteter, der skal til for at understøtte målene, vil løbende blive justeret via input fra vores medlemmer og behovene i markedet. En succesfuld strategi kræver implementering i hverdagen, og vi glæder os til at sætter handling bag de strategiske mål.

At bygge smukt er ultimativ bæredygtighed

Æstetik, bæredygtighed og funktionalitet påvirker menneskers trivsel og sundhed positivt. Vores medlemmer bygger videre på byernes, bygningernes og byrummenes kulturelle indhold med de arkitektoniske idealer om skønhed, funktionalitet og holdbarhed.

Den kulturelle værdi handler om, hvordan bygninger og byrum ser ud, og hvordan de mærkes og føles. At bygge smukt er ultimativ bæredygtighed.

Strategi 2022-2026: Vi former fremtiden