Ny publikation guider arkitekter i verdensmålene

Dato 08.09.20 |
Af:
Karen Sejr

Arkitekter kan være med til at ændre verden ved at træffe bæredygtige valg, og her er verdensmålene et oplagt springbræt for ny- og gentænkning. Danske Arkitektvirksomheder sætter strøm til Verdensmålene med ny publikation, der skal guide og inspirere arkitektvirksomheder til at komme i gang med arbejdet.

Illustration fra publikation om verdensmål

Publikationen ”De 17 Verdensmål – Sådan kommer I i gang!” er en kogebog for både den erfarne ”verdensmålskender” og – nok flertallet – os der har hørt om målene, men stadig ikke helt har grejet hvordan, hvorfor og hvor verdensmålene kan bruges til fx at understøtte vores egen virksomhed.

Samfundssind og lysten til at påvirke udviklingen i en bæredygtig retning ligger stort set alle arkitektvirksomheder på sinde. Og de fleste arkitekter forstår, at netop deres virksomhed og arkitekturen er en vigtig del af en samfundsmæssig værdikæde, og at det fremover er forventet, at der bliver taget et medansvar. Som Henry Ford sagde: ”En forretning, der ikke indbringer andet end penge, er en dårlig forretning.”

Så langt så godt...

”En forretning, der ikke indbringer andet end penge, er en dårlig forretning.” Henry Ford

Flere veje til Rom

Der er som sagt flere veje der fører til Rom. Det samme gælder for arbejdet med verdensmålene. Heldigvis. Et godt sted at starte er dog hos ledelsen.

Det gjorde RUBOW arkitekter i sommeren 2019. Her satte ledelsen sig sammen for at diskutere verdensmålenes mening for virksomheden i forhold til deres værdier, konkrete projekter og kerneområder. Diskussionen tog udgangspunkt i spørgsmålene: 1. Hvordan de arbejdede med verdensmålene? 2. Hvilke mål der var vigtigst? Og 3. Hvorfor netop disse mål? På den baggrund udpegede tegnestuen et foreløbigt sæt af primære verdensmål, som kendetegner RUBOW arkitekters virke, samt et væld af øvrige verdensmål, som spiller ind og ud af de primære mål.

Næste skridt har været at inddrage alle medarbejdere gennem en fælles workshop. Nu arbejder hele virksomheden videre med at udvikle en fælles praksis ift. verdensmålene.

Når virkeligheden banker på

Selvom det er godt at starte med ledelsen og at have en køreplan klar fra starten, bliver man også bare nogle gange indhentet af virkeligheden. Sådan var det hos Pluskontoret i Aarhus, der observerede, at der begyndte at dukke ønsker op om at forholde sig til verdensmålene i de udbud, som tegnestuen bød ind på. Resultatet blev en intern workshop med alle medarbejderne om verdensmålenes indhold. På workshoppen diskuterede man verdensmålene ift. den arkitektfaglige virksomhed - både drift og konkrete projekter - og der blev talt om, hvad målene betød for hver enkelt på det personlige plan.

Den fælles øvelse er med til at skabe forankring og opmærksomhed omkring verdensmålene, og særligt, hvad de indeholder af potentialer og kvaliteter. Hos Pluskontoret har det bl.a. betydet, at man har set indad. På egen adfærd og eget ”fodaftryk”, der fx betyder at man har en affaldsstrategi, køber grøn energi, har et økologisk køkken med tæt på nul madspild, bruger el-cykler til møder inden for bygrænsen osv. 

Vælg nogle enkelte mål – og start med dem

Det fælles fodslag kan man finde via de enkelte verdensmål og fx ved at identificere mål, man ønsker er arbejde ud fra. Det er der flere virksomheder, der har fundet ud af, er en konkret og meget oplagt vej at gå.

Hos C.F. Møller Architects har indgangen til verdensmålsarbejdet været virksomhedens forpligtigelser gennem FN’s netværk ”Global Compact” samt et ønske om at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere i en international virksomhed. Det betyder bl.a., at man i dag har et stærkt internt fokus på Verdensmål 5 og 10 om lighed mellem kønnene og reduktion af ulighed.

Helt konkret sætter arkitektvirksomheden med otte arkitektkontorer i fem nordiske og nordeuropæiske lande, mål for lighed og mangfoldighed og arbejder for at øge andelen af kvinder i virksomheden, direktionen og hele bestyrelsen.

Et oplagt springbræt

Mangler du inspiration, argumenter eller idéer til, hvordan du/I kan indarbejde verdensmålene i jeres nuværende praksis eller bruge dem som springbræt til nye forretningsområder, så har vi nu en guide – en opskrift på, hvordan du kommer i gang.

Publikationen ”De 17 Verdensmål – Sådan kommer I i gang!” kan du downloade herunder. Hvis du kunne tænke dig et trykt eksemplar af publikationen, kan den bestilles hos Ulla Michael på um@danskeark.dk. Publikationen er gratis for medlemmer og koster 150 kr. plus porto for ikke-medlemmer.

Vi planlægger at afholde en række webinarer i november og december, hvor vi folder nogle af de mange gode eksempler fra publikationen ud. Hold øje med nyhedsbrevet, hvor datoerne vil blive annonceret.

Vil du vide mere?

Hvis du stadig er nysgerrig på, hvad verdensmålene kan bruges til for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte verdensmålsekspert og erhvervsforsker hos Danske Arkitektvirksomheder Vibeke Grupe Larsen på tlf. 26 28 02 89 eller vgl@danskeark.dk.

De 17 Verdensmål - Sådan kommer I i gang!