Foto af træhuse

Strategi for bæredygtigt byggeri: Et syvmileskridt for den grønne omstilling

Dato 05.03.21 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Pierre Chatel

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget landet en aftale der af Danske Arkitektvirksomheders direktør Lene Espersen betegnes som et syvmileskridt for den grønne omstilling. Der stilles ikke blot klimakrav til al nybyggeri fra 2023, men der indføres også obligatorisk beregning af miljøbelastningen af al nybyggeri.

Danske Arkitektvirksomheder byder en længe ventet national strategi for bæredygtigt byggeri varmt velkommen.

Aftalen sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i den danske bygge- og anlægssektor, hvor Danmark bliver et foregangsland i omstillingen til mere bæredygtigt byggeri ved at stille klimakrav. Krav der ifølge Danske Arkitektvirksomheders direktør Lene Espersen belønner de mange aktører i byggeriet, der leverer klimavenlige byggematerialer og designer bæredygtigt. Ifølge Lene Espersen kan det her meget let blive det næste store eksporteventyr for Danmark.

"Det her kan meget let blive det næste store eksporteventyr for Danmark" Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Lene Espersen har sammen med lang række af byggeriets parter fulgt Regeringens og Folketingets arbejde med klimatiltagene i byggeriet tæt i flere år – og glæder sig over, at man i den endelige aftale har hævet barren et pænt stykke i forhold til Regeringens første udspil. Om strategien siger Lene Espersen:

”Kæmpe applaus til Regeringen og Folketingets partier for at tage et syvmileskridt fremad i den grønne omstilling af byggeriet ved at stille klimakrav til nybyggeriet fra 2023 samt at indføre obligatorisk beregning af miljøbelastningen af al nybyggeri. Det vil være en afgørende faktor for, at Danmark kan nå klimamålsætningen i 2030, og samtidig giver det branchen mulighed for at kunne nå at omstille sig. Det giver fantastiske muligheder for innovation og eksport af grønne løsninger.”

Renoveringsdelen kunne godt have fyldt mere i den nationale strategi, hvis det stod til Danske Arkitektvirksomheder, men det er dog aftalt fremadrettet at der skal være en helhedsvurdering i forhold til renovering, nedrivning og nybyg.

Herudover skal der afsættes ressourcer til at undersøge mere genbrug i byggeriet, brug af klimavenlige byggematerialer og udvikling af retvisende miljødata for byggeriet. En eksempelsamling for billigt, bæredygtigt byggeri, og flere midler til bedre integration af LCA- og LCC værktøjerne i BIM, vil også være en stor hjælp for de små og mellemstore virksomheder.

Nyheden om den nye aftale glæder en række danske brancheorganisationer og spillere inden for byggeriet, der i årevis har arbejdet for netop en ambitiøs politik på dette område. Danske Arkitektvirksomheder har sammen med disse udarbejdet en fælles pressemeddelelse, som kan hentes herunder.

Om aftalen

Regeringen har fredag den 5. marts 2021 indgået aftale om en ny national strategi for bæredygtigt byggeri sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet. Parterne bag aftalen er enige om, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter, og at der fra 2025 skal stilles CO2-krav til nybyggeri generelt. Det er desuden aftalt, at parterne løbende skal overvåge udviklingen i takt med, at byggeriet får flere og flere erfaringer med at bygge bæredygtigt. Se hele aftalen herunder.

Fælles pressemeddelse fra byggeriet
Aftaletekst: Strategi for bæredygtigt byggeri