Illustration Danish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

Danske arkitekter går sammen om en fælles klimaerklæring

Opdateret 03.12.19 |
Af:
Karen Sejr

En række danske arkitektvirksomheder har tilsluttet sig en kollektiv hensigtserklæring, hvor de har skrevet under på, at ville arbejde for at finde konkrete løsninger på klimakrisen og tab af biodiversitet. Men der er plads til mange flere, lyder opfordringen fra Danske Arkitektvirksomheders adm. direktør Lene Espersen.

”Klimakrisen og tab af biodiversitet er de to mest seriøse kriser i vores tid. Bygninger og konstruktioner spiller en stor rolle her og udgør næsten 40 % af den energirelaterede CO2-udledning.”

Således lyder introduktionen til den danske version af ”Architects Desclares” der udspringer af det internationale klimainitiativ ”Construction Declares” og som en række danske arkitektvirksomheder allerede har skrevet under på. Det gælder blandt andre Henning Larsen der sammen med 3XN/GXN, C.F. Møller, Gehl, Lendager Group, SLA og Vandkunsten, har taget teten på den danske udgave. Om initiativet siger Mette Kynne Frandsen, CEO i Henning Larsen:

”For at skabe forandring skal man turde at sætte en retning og en ambition. Klimakrisen og tab af biodiversitet er en kæmpe udfordring, vi som ansvarlig branche skal finde konkrete løsninger på. Architects Declare-projektet er en hensigtserklæring, der etablerer en fælles bevidsthed om de massive udfordringer vi står over for globalt, men giver os også en fælles platform for konkret handling i fremtiden.”

"Klimakrisen og tab af biodiversitet er en kæmpe udfordring, vi som ansvarlig branche skal finde konkrete løsninger på. Architects Declare-projektet er en hensigtserklæring, der etablerer en fælles bevidsthed om de massive udfordringer vi står over for globalt." Mette Kynne Frandsen, CEO, Henning Larsen

Der er brug for flere!

Knap 40 danske virksomheder har i skrivende stund skrevet under på bl.a. at arbejde for at skabe bevidsthed om at bidrage til at klimaudfordringer bliver løst ved bl.a. at tænke i cirkulære principper, renovering og tættere samarbejde i branchen om klimavenlige løsninger. Men der er plads til mange flere lyder opfordringen fra Danske Arkitektvirksomheders adm. direktør Lene Espersen:

”Vi har en kæmpe forpligtigelse som branche til at nedbringe ressourceforbruget i byggeriet. Både når det gælder produktion af materialer, upcycling og genbrug, energioptimering, og den måde vi indretter vores byer på. Men det kræver selvfølgelig, at hele værdikæden er med på dette paradigmeskift, og at bygherrer og byggebranchens øvrige aktører er parate til at dele viden samt at udvikle og afprøve eksempelvis nye teknologier, grønne tildelingskriterier og stille krav til CO2-aftryk.”

Partnerskaber og viden er vejen frem

Udfordringerne løses altså gennem partnerskaber og vidensdeling på tværs af branchen, men den enkelte arkitektvirksomhed kan faktisk også selv gøre noget. Hos Henning Larsen forsøger man konstant at udvikle virksomhedens viden om bæredygtighed, biodiversitet og klimaløsninger og ikke mindst, at bruge den viden konkret i deres projekter. Mette Kynne uddyber:

”Et konkret eksempel er, at vi – blandt meget andet - arbejder intensivt med sunde materialer og har udarbejdet dogmer for, hvordan vi vil sikre sunde bygninger. F.eks. vil vi gerne indarbejde biobaserede materialer for at optimere bygningens CO2-profil, derfor bruger vi blandt andet halm i væggene på en skoleudbygning i Jylland.”

Henning Larsen forsøger konstant at udvide og udfordre deres opfattelse af bæredygtighed, og hvilke partnerskaber, de kan indgå i, der kan flytte dem på området. Ligesom de arbejder intensivt med Verdensmålene og integration af dem i deres designprocesser.

Har du lyst til at gøre det samme? Så kan du starte med at tilslutte dig den danske ”Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency.”

Læs mere