Foto af Christiansborg
Nye dagpengeregler opholdskrav kommer kun delvist til at berøre arkitektvirksomheder med filialer udenfor EU.

Opklarende ministersvar ang. opholdskrav

Opdateret 17.03.20 |
Af:
Lene Espersen

Foto: Shutterstock

Vi har fået svar på vores henvendelse til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vedr. krav til ophold og rettighed til dagpenge i forbindelse med udstationering af medarbejdere. Der sker desværre fortsat en markant opstramning af dagpengereglerne for arkitekter der arbejder udenfor EU for udenlandske selskaber. Til gengæld er det glædeligt, at vores medlemmers datterselskaber i udlandet ikke vil blive berørt, såfremt moderselskabet har bestemmende indflydelse på datterselskabet.

Det er dog fortsat skuffende, at Regeringen og DF har valgt at fastholde forringelsen af mulighederne for udstationering af medarbejdere udenfor EU. Men i lovforslaget er der en undtagelse for datterselskaber udenfor EU, såfremt det danske moderselskab har bestemmende indflydelse. Dette betyder, at vores internationalt arbejdende medlemmer der opfylder denne bestemmelse ikke rammes af opstramningen. Det er gode nyheder.

Helt konkret har Regeringen og DF indgået aftale om at fjerne mulighederne for at være dagpengeberettiget i op til otte år, såfremt man vælger at arbejde i udlandet på udstationeringsbetingelser i mere end ét år.

Hos en dansk arkitektvirksomhed vil en udstationering til en udenlandsk tegnestue udenfor EU ofte ske på lokale vilkår. Dette vil betyde, såfremt medarbejderen er bortrejst i mere end et år, at man først er berettiget til dagpenge, herunder barselsdagpenge, når man har været i Danmark i otte år. Det eneste formildende ved forslaget er, at der bliver tale om en overgangsordning, der betyder at ændringerne først reelt træder i kraft om et par år og dermed ikke rammer de medarbejdere der pt arbejder udenfor EU for en udenlandsk arbejdsgiver.

Det kan undre os, at Regeringen ikke lytter til den massive kritik der er og har været af lovforslaget. Det er faktisk rigtig ærgerligt, da Danmarks velstand i høj grad handler om at kunne eksportere og vækste i udlandet.

Svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen