Piktogram

Samarbejde mellem bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer

Dato 16.12.20 |
Af:
Karen Sejr

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget penge til et udviklingsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at styrke samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator.

Et af projektets resultater er et samarbejdsværktøj, som kan benyttes af bygherre og koordinator til at opnå en fælles forventningsafstemning om rollefordelingen og et effektivt og tillidsfuldt samarbejde og kommunikation.

Værktøjet guider bygherren og arbejdsmiljøkoordinatoren gennem en række spørgsmål inden for emnerne:

  • Samarbejde under projektering
  • Samarbejde om udbud af bygge- og anlægsprojektets udførelse
  • Samarbejde om overgangen mellem projektering og udførelse
  • Samarbejde under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet
  • Samarbejde om opfølgning på arbejdsmiljøkoordineringen

Værktøjet er gratis og kan findes her

Kommunikationen mellem bygherren og arbejdsmiljøkoordinatoren er helt afgørende for, at arbejdsmiljøkoordinatoren gennem afgrænsning og koordinering kan sikre et arbejdsmiljømæssigt effektivt samarbejde mellem de forskellige arbejdsgivere. Et effektivt samspil og en god kommunikation vil derfor bidrage til, at bygge- og anlægsarbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Udviklingen af samarbejdsværktøjet er baseret på et litteraturstudie og et omfattende såkaldt vækstgruppeforløb. Danske Arkitektvirksomheder har sammen med byggeriets øvrige organisationer og Arbejdstilsynet været involveret i projektet undervejs og har bidraget til udviklingen af samarbejdsværktøjet.