Foto fra arkitektvirksomheden Dorte Mandrup A/S

Smalt forlig indgået for arkitektbranchen

Dato 28.02.20 |
Af:
Karen Sejr

Foto fra Dorte Mandrup A/S / Fotograf: Laura Stamer

Fredag morgen den 28. februar blev der – efter 20 timers intens forhandling – indgået det smallest mulige forlig på arkitektområdet.

Det blev i forhandlingerne hurtigt klart, at parterne var meget uenige om, hvad vi har brug for i forhold til at fremtidssikre overenskomsterne for arkitektbranchen. Derfor var eneste mulighed at lave det smallest mulige forlig – et vedligeholdsforlig – hvor kun de allerede givne elementer fra gennembrudsforligene blev ”oversat” til arkitektoverenskomsterne. Det væsentligste er:

  • Minimumslønningerne på alle lønbånd forhøjes hvert år i de kommende tre år med 400 kroner om måneden. Det vil sige en samlet stigning på 1.200 kroner over de tre år.
  • En ny ”særlig opsparing” til alle, som udbetales løbende, på årligt 0,89 % og dermed 2,67 % over aftalens tre år.
  • Yderligere tre ugers betalt orlov til faderen under forældreorlov.

Forliget indeholder dermed alene de elementer, der var aftalt i gennembrudsforliget, før arkitektforhandlingerne gik i gang.

Du kan læse mere om hovedelementerne i forliget på DI’s hjemmeside.

Det er ingen hemmelighed, at arkitektbranchen gerne havde set en udvikling henimod større lokalt forhandlingsrum.

Med vedligeholdelsesforliget er store dele af lønstigningerne fortsat bundet op på overenskomstmæssige lønreguleringer, og det ærgrer derfor Danske Arkitektvirksomheder, at vi for en periode har meget lidt plads til lokale lønforhandlinger. Ligesom det ærgrer os, at vi ikke fik set på de nødvendige moderniseringer af overenskomsten, ikke mindst nu hvor flere fagligheder oftere sidder i samme virksomhed og ønsker fælles vilkår.

Sådan blev det i år – men der skal som bekendt to til tango.

Hvornår skal vi lønregulere?

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. Regulering af satser, tillæg, den nye særlige opsparing mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når overenskomsten er endeligt tiltrådt. Det sker formentlig i løbet af april.

Fordi overenskomsten for 2017-2020 gælder, indtil den nye træder i kraft, skal I stadig rette jer efter de gamle satser og regler.

Den situation gør, at de fleste medarbejdere og virksomheder aftaler at udskyde de lokale lønforhandlinger, indtil en ny overenskomst er helt på plads. Hvis I afholder lokale lønforhandlinger inden overenskomsten er vedtaget, bør I tage højde for satsstigninger mv. i forhandlingen, samt at der eventuelt kan komme udgifter ved en konflikt.

I kan holde jer opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020 eller ved at tilmelde jer nyhedsbrevet Personale Update.

Spørgsmål til forliget

Du er velkommen til at kontakte Louise Siggaard Jensen, personalejuridisk chef, advokat hos DI på arkitekt@di.dk eller telefon: 3377 3441, hvis du har  spørgsmål til forliget.