Stilbillede af Katja Viltoft

Katja Viltoft fra JJW Arkitekter: Arkitekterne skal udfordre vanetænkningen

Dato 21.05.24 |
Af:
Klara Reetz

Katja Viltoft, kreativ direktør og partner ved JJW Arkitekter, ønsker at både eksisterende og tomme bygninger udnyttes langt mere effektivt. Ifølge hende er der alt for mange bygninger, der står tomme det meste af dagen.

Alt for mange bygninger står tomme en stor del af døgnet, og det er et stort problem. For at komme det til livs, skal vi blive meget bedre til at deles om den plads, vi har.

Det er en praksis, der allerede er implementeret på skolerne, hvor man kombinerer skole og fritidsordning, så lokalerne kan bruges til forskellige formål på forskellige tidspunkter af dagen.

Ifølge Katja Viltoft skal vi udfordres til at forstå, at de samme rum kan bruges på forskellige måder. Hun peger på, at arkitekterne spiller en væsentlig rolle i den proces, fordi de kan udfordre vanetænkningen og stille de relevante spørgsmål, så vi kan udnytte kvadratmeter og ressourcer bedre.

I forbindelse med Kulturministeriets arbejde med en ny national arkitekturpolitik taler Danske Arkitektvirksomheder med aktører fra arkitektbranchen om deres ønsker til den nye politik. Denne gang med partner ved JJW Arkitekter, Katja Viltoft.