Foto af Lars Storr-Hansen

Nyt regeringsgrundlag: Vigtigt at vi ikke sænker hastigheden

Dato 14.12.22 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Foto: Maria Sattrup

En historisk regeringskonstellation sætter retning for et nyt Danmark under overskriften ”Ansvar for Danmark.” Hos Danske Arkitektvirksomheder glæder vi over høje ambitioner på klimaområdet og helt konkret, at man vil sætte fart og handling på udviklingen ved bl.a. at lade det offentlige gå forrest med mere klimavenligt byggeri.

Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) præsenterede onsdag den 14. december et nyt regeringsgrundlag baseret på en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – en SVM-regering.

Regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” indeholder op til flere overraskelser og nybrud for såvel den helt almindelige dansker som erhvervslivet, uddannelserne og kommunerne. Vi skal sige farvel til Store Bededag og Jobcentrene, topskatten skal ned (for de fleste) og beskæftigelsesfradraget op. Og så kan landbruget se frem til en CO2-afgift – langt om længe – vil nogle af os sige. De mange tiltag skal, med de tre partiformænds egne ord, ”frisætte vores velfærdssamfund.”

Vigtigt ikke at sænke hastigheden

Hos Danske Arkitektvirksomheder har vi noteret os, at den nye regering vil prioritere at levere på de opsatte klimamålsætninger og endda skærpe dem en smule. Det er vigtigt, at vi ikke sænker hastigheden. Bygge- og anlægsbranchen står for cirka en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning, så derfor vil det få en betydning, at de tre partier ønsker at fremrykke målet om klimaneutralitet fra 2050 til 2045, mens der i 2050 skal være sket en reduktion på 110 procent i forhold til 1990.

Det er gode takter og også helt oplagt i den klima- og energikrise, vi står midt i. En krise der ud over tempo og handling kræver nytænkning

Helt konkret glæder vi os over at se, at der i afsnittet om nye klimamål specifikt står skrevet, at man vil ”nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb, herunder også indkøb af transport og opførelse af offentlige bygninger.” I afsnittet om udbygningen af vedvarende energi og omstilling væk fra fossil opvarmning fremhæves, at man vil ”Sikre et stærkt fokus på energieffektivisering af både private hjem, virksomheder og offentlige bygninger.”

Det er gode takter og også helt oplagt i den klima- og energikrise, vi står midt i. En krise der ud over tempo og handling kræver nytænkning. Derfor kunne vi godt drømme om, at regeringen ville have endnu mere fokus på at fremme den cirkulære økonomi, herunder at skabe optimale rammer for at renovere bygninger.

Et grønnere Danmark

Vi hæfter os også ved, at regeringen vil indføre en samlet lov om natur og biodiversitet med mål og virkemidler for et grønnere Danmark. Målet er at bidrage til EU's biodiversitetsstrategi for 2030, som har som mål, at 30 procent af EU's areal til lands og til havs skal være beskyttet natur, hvoraf 10 procent skal være strengt beskyttet natur. Her har landskabsarkitektvirksomhederne en vigtig rolle at spille.

Det er dog ikke ren lykke det hele - vi er bekymrede for regeringens tanker om at forkorte kandidatuddannelserne. Vi kan ikke konkret se, hvilke uddannelser, der tænkes på, men vi har svært ved at se, hvordan kortere uddannelsestid skulle øge kvaliteten af uddannelser som arkitekt eller landskabsarkitekt. Det tager vi gerne en snak med den nye uddannelsesminister om.

Danske Arkitektvirksomheder står klar

Danmark har fået en ny regering. Det er en flertalsregering henover midten. Det er et spændende nyt projekt, som vi i Danske Arkitektvirksomheder håber vil skabe stabile rammer om udviklingen i Danmark og ikke mindst i erhvervslivet.

Tillykke til den nye regering! Vi glæder os til samarbejdet. Danske Arkitektvirksomheder står klar med gode ideer og råd til den konkrete udformning af forslagene. For sådan er arkitekter jo.