18 milliarder til grønne boliger

Dato 19.05.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Regeringen har den 19. maj 2020 præsenteret en grøn boligaftale. Parterne er blevet enige om at afsætte 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2021-2026. Den nye boligaftale medfører, at der skabes yderligere incitament til at energirenovere for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti.

Mange lejere bor i dag i almene boliger, der har behov for at blive renoveret, og renoveringsindsatsen i den almene boligsektor sikrer gode og sunde boliger med et lavt energiforbrug til gavn for både lejerne og for klimaet.

Sådan lyder det i dén boligaftale, regeringen i samarbejde med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (UFG) har præsenteret den 19. maj 2020.

Landsbyggefondens rammer fremrykkes

Parterne er blevet enige om at afsætte 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2021-2026. Heraf fremrykkes 12 mia. kr. til 2020, og der afsættes 6,4 mia. kr. i 2021 til afvikling af hele ventelisten i Landsbyggefonden.

Den nye boligaftale betyder, at der skabes et yderligere incitament til at energirenovere for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti. Aftalen betyder også et markant strukturelt skift mod en grønnere almen sektor, og samtidig vil afviklingen af ventelisten yde et væsentligt bidrag til at få gang i samfundsøkonomien og sikre øget beskæftigelse under coronakrisen.

Og netop afviklingen af køen på de i alt 18,4 mia. kr. er præcis, hvad arkitektvirksomhederne har brug for nu og her, lyder det fra Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder, som udover det positive i at få afviklet køen, fremhæver den grønne screening, fokus på livscyklusanalyser og i det hele taget et byggeri i bedre kvalitet. 

”For arkitektvirksomhederne og samfundsøkonomien betyder det, at der kommer øget efterspørgsel på arkitektydelser fordelt på såvel store som små projekter i hele 83 af landets 98 kommuner. Det er godt for beskæftigelsen og ikke mindst beboerne i de almennyttige boliger,” Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Om den nye aftale siger Lene Espersen: "For arkitektvirksomhederne og samfundsøkonomien betyder det, at der kommer øget efterspørgsel på arkitektydelser fordelt på såvel store som små projekter i hele 83 af landets 98 kommuner. Det er godt for beskæftigelsen og ikke mindst beboerne i de almennyttige boliger, der får højere livskvalitet, via energirenoverede boliger, bedre tilgængelighed og fællesarealer.”

Grøn Boligaftale

Den nye boligaftale, Grøn Boligaftale 2020 indeholder bl.a.:

  • Renoveringsramme og afvikling af venteliste
  • Grønnere almene boliger
  • Bæredygtigt og digitalt alment byggeri
  • Fortsat fokus på effektiv drift.

I boligaften fremgår det bl.a., at i fremtiden vil 85-90 % af renoveringerne indeholde grønne elementer og dermed fortsætte den grønne omstilling. Det skønnes, at 2/3 af projekterne på Landsbyggefondens venteliste indeholder forbedringer af klimaskærmen og dermed energieffektiviseringer. Ligeledes skønnes 1/3 af investeringerne i Landsbyggefonden at vedrøre energiinvesteringer.

Læs om den nye boligaftale

Herunder ses den geografiske fordeling af Landsbyggefondens planlagte renoveringsprojekter.

Fordelingen af Landsbyggefondens planlagte renoveringsprojekter. Af Dansk Byggeri