ABR: One size does not fit all!

Opdateret 09.01.19 |
Af:
Preben Dahl og Sait Ciftci

Byggeriet er med årene blevet langt mere komplekst, og det er aftalerne også. Vær derfor kritisk, når du vælger aftaledokument og vælg det dokument der passer opgaven bedst.

Der har i løbet af 2018 været skrevet og talt meget om byggeriets nye aftaledokumenter, som blev offentliggjort i sommeren 2018. Den 1. januar 2019 trådte dokumenterne officielt i kraft, og derfor skal vi nu vænne os til et paradigmeskift.

Udover at I skal sætte jer grundigt ind i disse nye dokumenter og aftalevilkår, er det også vigtigt at være opmærksom på, at aftalelandskabet er blevet langt mere differentieret end tidligere. Den gamle ABR89 var et "allround' dokument, som både kunne bruges til megabyggerierne og carporten. Sådan er det ikke længere, og aftalemæssigt har vi ikke længere en 'one size fits all'.

Rådgivning i forbindelse med byggeri og landskab er blevet langt mere differentieret end tidligere, og det må aftaledokumenterne nødvendigvis afspejle. Når I gennemgår bygherrens udkast til aftale, eller I selv skriver aftalerne, skal I være opmærksomme på, om indholdet passer til den konkrete opgave, honoraret og risici mm. ABR18 indeholder eksempelvis ydelser og forpligtelser, som måske ikke altid er lige velegnet til opgaven, og derfor anbefaler vi, at I nøje overvejer valget og brugen af det relevante aftaledokument.

Aftaler med erhvervsdrivende

En erhvervsdrivende er en virksomhed, som handler som led i sin virksomhed, uanset organisationsform. Offentlige organisationer og institutioner, foreninger mm. betragtes typisk også som erhvervsdrivende.

ABR18:
Anvendes typisk ved større byggeopgaver og indeholder detaljerede procesregler, som forudsætter indgående kendskab til dokumentet og dets anvendelse. ABR18 er derfor ikke egnet til aftaler med forbrugere eller mindre opgaver.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 er harmoniseret med ABR18.

Danske Arkitektvirksomheder og FRI har udarbejdet et aftaleparadigme til ABR18 med en tilhørende vejledning.

Find ABR18 og den tilhørende vejledning

ABR Forenklet (ABR-F):
Anvendes ved rådgivning i mindre projekterings- og byggesager. ABR-F kan også anvendes ved aftaler om bygherrerådgivning. ABR-F er som udgangspunkt heller ikke egnet til aftaler med forbrugere (se dog nedenfor under Aftaler med forbrugere). 

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 kan ligeledes anvendes, når ABR-F er vedtaget.

Danske Arkitektvirksomheder og FRI har udarbejdet en aftaleformular til ABR-F med en tilhørende vejledning.

Find ABR-F

Aftaler med forbrugere 

En forbruger er en person eller en organisation, som ikke handler som led i sit erhverv. Det gælder eksempelvis personer, som skal modtage rådgivning i forbindelse med arbejder på deres eget hjem, fritidshus mm. Andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger betragtes også som forbrugere, idet der er tale om en gruppe mennesker, der også handler uden for deres erhverv.

Forbrugertillæg til ABR-F:
Danske Arkitektvirksomheder har sammen med FRI udarbejdet et forbrugertillæg til ABR-F. Tillægget kan sammen med ABR-F anvendes i større forbrugersager, eksempelvis andels- og ejerlejlighedsforeninger og lignende. 

ABR-F er trods sit navn også et forholdsvis detaljeret dokument, som forudsætter kendskab til indholdet og processerne. ABR-F og forbrugertillægget er derfor ikke egnet til de helt små forbrugersager.

Danske Arkitektvirksomheder har derfor sammen med FRI udarbejdet et aftaledokument, som vi har kaldt GBF19.

Find ABR-F og det tilhørende tillæg

GBF19 - Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler:
Primo februar 2019 udkommer GBF19. GBF19 er udarbejdet til brug for de helt små forbrugeraftaler, eksempelvis nybyggeri, om- og tilbygninger og renoveringer i enfamilieshuse mm. GBF kan med fordel anvendes til den type opgaver, som løses i ordningen under Danske Boligarkitekter.

Det "gamle" aftaledokument ABR89

ABR18 erstatter i princippet ABR89, og ABR89 må forventes langsomt at blive udfaset. Dog er der aftalefrihed, og derfor kan ABR89 fortsat anvendes, idet omfang man mener, at de øvrige aftaledokumenter ikke opfylder ens aftalemæssige behov.