Billede af Lene Espersen på Christiansborg.

Ny klimaaftale: Bæredygtig erhvervsudvikling og grønnere byggeri

Dato 24.06.20 |
Af:
Sacha Mortensen

En ny klimaaftale skal være med til at reducere CO2-udledningen med 3,4 millioner ton. Aftalen beror på en grøn fremtid, der blandt andet skal nås gennem energieffektiviseringer, grøn omlægning af varmeafgifter og udfasning af individuelle olie- og gasfyr. Initiativer der vil påvirke byggeriet i en bæredygtig retning.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en klimaaftale, der sikrer en grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri. 

For arkitektbranchen og byggeriet indeholder aftalen flere tiltag, der er særligt bemærkelsesværdige såsom energieffektiviseringer i bygninger, der sikrer bedre sundhed og trivsel i boliger og bedre løsninger, der sparer boligejerne for udgifter til el og varme. I samspil med klimaaftalen for affald er målet at opnå CO2-reduktioner på 3,4 millioner tons i 2030.

"Vi savner et klart fokus på de områder hvor klimaeffekten er størst, bl.a energieffektivisering af den private boligmasse og bindende krav til regioner og kommuner om 3 % energieffektivisering årligt." Direktør Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder

Derudover vil opvarmningen af private boliger i fremtiden gradvist omstilles til mere grønne og tidssvarende løsninger, såsom fjernvarme og varmepumper, hvorved sort energi udfases, såsom gas- og oliefyr.

Direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, siger om klimaaftalen:

”Det er glædeligt, at dele af Klimapartnerskab for Byggeri og Anlægs forslag om udfasning af olie- og naturgasfyr er medtaget i aftalen, men skuffende der er afsat så få midler til energieffektivisering."

Grønne arbejdspladser

Aftalens udformning vil have positiv indvirkning på dansk erhvervsliv og vil værne om den danske konkurrencekraft. Dette vil på sigt skabe tusindvis af danske grønne arbejdspladser.  

Klimaaftalen indebærer følgende initiativer:

 • Etablering af verdens første energiøer
 • Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind
 • Investeringer i fremtidens grønne teknologier: Power-to-X og fangst af CO2
 • Grøn omstilling af industrien
 • Støtte til biogas og andre grønne gasser
 • Energieffektiviseringer
 • Grøn omlægning af varmeafgifter
 • Fremme af udnyttelse af overskudsvarme
 • Udfasning af individuelle olie- og gasfyr
 • Grøn fjernvarme
 • Bæredygtighedskrav til biomasse til energi
 • Grøn transportpulje
 • Grøn skattereform

Aftale med plads til forbedringer

Flere af de grønne byggesten, Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg har lagt frem, kan genfindes i den nye klimaaftale særligt med henblik på energieffektivisering af bygninger og udskiftning af olie- og gasfyr. Men - der er også plads til forbedringer i følge Lene Espersen:

"Vi savner et klart fokus på de områder hvor klimaeffekten er størst, bl.a energieffektivisering af den private boligmasse og bindende krav til regioner og kommuner om 3 % energieffektivisering årligt. 3 % kravet opfyldes for nuværende kun af staten. Vi vil derfor arbejde for, at klimapartnerskabets øvrige forslag kommer med i de næste klimaaftaler der indgåes i løbet af 2020”

Den nye klimaaftale udgør sammen med aftalen om en grøn affaldssektor første del af regeringens samlede klimahandlingsplan. I efteråret følger flere handlingsplaner for at vi kan komme i mål med den målsætning om en 70 % reduktion, klimaloven foreskriver.

Læs den nye klimaaftale fra regeringen