Piktogram statistik

Stor fremgang for arkitektbranchen i 2020

Dato 05.05.21 |
Af:
Lars Emil Kragh og Karen Sejr

Arkitektbranchen er sluppet nådigt ud af corona-året med en stigning på 30 mio. i omsætning i forhold til 2019, viser de seneste tal fra Danske Arkitektvirksomheders medlemmer. Det er dog især de større virksomheder, der har øget omsætningen, hvorimod flere mindre virksomheder har oplevet nedgang i omsætningen.

11. marts 2020 var en skelsættende dag for Danmark. For alle. Og for arkitektbranchen. Den dag lukkede statsministeren landet og sendte folk hjem.

Det gav nogle turbulente uger, hvor der blev forhandlet om hjælpepakker, kompensationsordninger og meget andet. For arkitektbranchen og byggeriet generelt var der en kort periode, hvor nogle bygherrer påberåbte sig Force Majeure, andre trådte på bremsen og andre igen udsatte opgaver.

Det fandt heldigvis sit leje og rigtig mange virksomheder, herunder arkitektvirksomheder, oplevede faktisk at produktiviteten var uændret eller ligefrem steg. Hjemmearbejde er kommet for at blive – om end de færreste ønsker at være væk fra kolleger hele tiden. 1-2 dage bliver normen fremover, forventer rigtig mange arkitektvirksomheder.

Stigning på 30 mio. – trods corona

Men hvordan er det så gået med omsætningen? Blev det en situation som under finanskrisen, eller?
Det gjorde det ikke, hvilket vi både har fornemmet på den store aktivititet generelt i byggebranchen, og nu også via de faktiske tal indsamlet fra vores medlemmer: Omsætningen fra 2019 til 2020 er steget med ca. 30 mio. kr. Fra 5,73 mia. kr. til 5,76 mia. kr.

Graf over udvikling af omsætning hos arkitektvirksomhederne
Omsætningen hos arkitektvirksomhederne er kun gået fremad siden 2013, hvilket kan tilskrives den øgede aktivitet generelt i byggeriet men også, at flere arkitektvirksomheder er blevet mere kommercielle i sin tilgang til markedet, forstået således at arkitektvirksomhederne har kæmpet mere for at få opgaverne prissat højere. Ikke en let opgave, når der samtidig fra bygherrers side stilles større krav. Men heldigvis er det lykkes over en bred kam.

Særligt små virksomheder er ramt

Men har corona-krisen så slet ikke påvirket arkitektbranchen? Jo, men på meget forskellig vis.

Nogle har mistet omsætning og nogle har øget deres omsætning. Men sådan er det også, når verden ikke er ramt af en pandemi. Det er måske blot lidt forstærket i 2020, fordi nogle kundesegmenter simpelthen har været lukket helt ned. Det gælder fx oplevelsesindustrien hvor lufthavne, hoteller og restauranter, der i sagens natur har stoppet projekter, der stadig var på tegnebrættet. Omvendt har kommunerne, der har igangsat mange opgaver, dels pga. at anlægsloftet blev løftet og dels, at det var nemmere at komme i gang med projekterne, nu hvor mange alligevel stod tomme pga hjemsendte medarbejdere. Frigivelse af midler fra Landsbyggefonden har også betydet flere opgaver for arkitektvirksomhederne.

Når vi ser lidt nærmere på, hvilke virksomhedsstørrelser, der er hårdest ramt, så er det særligt de små virksomheder – op til fire ansatte – der har oplevet stor nedgang i omsætningen. Det kan både skyldes stop for opgaver hos bygherrer men også fordi, at disse virksomheder har været underleverandører til større arkitektvirksomheder, der har trukket opgaverne ind i eget hus i stedet.

Når forandringens vinde blæser…

Nogle virksomheder har også kunnet udnytte den lidt usikre situation og har kunnet lave nogle gode handler (..og det gælder både bygherrer og arkitektvirksomheder), mens andre har valgt at holde igen og krybe lidt i skjul, til tingene gik over. Eller som et kinesisk ordsprog siger: ”Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller”. 

Graf over øget eller mistet procentvis omsætning
Her ses hvordan virksomheder enten har mistet omsætning eller øget deres omsætning. Den højeste søjle til venstre i figuren viser, at ca. 175 virksomheder har mistet 20% eller over i omsætning, mens den højeste søjle til højre i figuren viser at ca. 200 virksomheder har øget deres omsætning med 20% eller mere. Så nogle virksomheder har altså formået at få flere opgaver, mens andre har mistet opgaver.

2020 – et godt år for boligarkitekterne

Danskerne har haft travlt med at bygge om og bygge nyt det seneste år, hvilket også har givet øget omsætning hos vores medlemmer med private forbrugere som kunder / bygherrer – boligarkitekterne. Her er det langt flere, der har haft en omsætningsstigning fra 2019 til 2020 på over 20% i forhold til dem der har mistet omsætning.

Pipelinen er blevet (endnu) kortere

Det er ikke muligt at drage nogle entydige konklusioner, men hvor panikken i starten af året var meget stor, så aftog den løbende over året. Et element har dog ændret sig væsentligt fra tidligere, og det er forudsigeligheden, hvad angår ”pipeline”. Traditionelt har mange arkitektvirksomheder kendt til projekter pænt langt ud i fremtiden, men ordrebogen er først blevet fyldt op 4-6 måneder, før arbejdet skal i gang. Nu hersker der en noget større usikkerhed, om der kommer projekter, og hvornår det kommer.

Men overordnet set er 2020 endt forholdsvis positivt, og Danske Arkitektvirksomheder glæder sig over, at branchen er kommet godt ud af krisen, og at der tegner sig allerede nu også et rimeligt positivt billeder af 2021.