Foto af Lene Espersen
Hos Danske Arkitektvirksomheder genkender vi frustrationen over de nye krav inden for personcertificering på brand- og konstruktionsområdet, som indførelsen af BR18 har medført.

BR18 virker ikke hensigtsmæssigt, men vi er ved at løse problemmet

Dato 10.02.21 |
Af:
Ida Fink Speiermann

Foto: Michael Bo Rasmussen

Byrummonitor har bragt Lene Espersens debatindlæg vedrørende BR18- kritik. Ændringerne i bygningsreglementet har skabt problemer, men Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har lyttet.

I det nye bygningsreglement BR18 er det rådgiverne – altså både arkitekter og ingeniører – der selv – i stedet for kommunen – skal brandcertificere byggerier. Flere arkitekter har efter det nye bygningsreglement trådte i kraft oplevet at mindre, simple ombygninger helt blev droppet, da regningen til brandcertificering oversteg den samlede byggesum. Senest har Katja Meyer råbt vagt i gevær i Byrummonitor den 26. januar 2021, hvor hun gør opmærksom på, at ”certificerede rådgivere hænger ikke på træerne, og det skaber en stor flaskehals, før sagerne overhovedet kan tages i betragtning.” Sådan skal det jo selvfølgelig ikke være – det er alle enige om!

Hos Danske Arkitektvirksomheder genkender vi frustrationen over de nye krav indenfor personcertificering på brand- og konstruktionsområdet, som indførelsen af BR18 har medført. Vi har igennem de seneste år fået lignende historier fra vores medlemmer overalt i landet. Og det ér en ny ordning – en ordning, som reelt er en privatisering og et teknisk tungt og komplekst område – det kan næsten ikke være anderledes. Der skal uddannes personcertificerede rådgivere indenfor hhv. brand og konstruktion, nye samarbejde skal defineres – kommunerne får en ny rolle, bygherren skal vænne sig til en merudgift. Hele vejen rundt er der tale om ubetrådt land. 

Vi har lyttet til, samt handlet efter, vores medlemmers historier, som ligner Katja Meyers. Og det er faktisk ikke kun os, der har lyttet. Vi er nemlig en hel byggebranche, der har erfaret, at denne ordning endnu ikke virker efter hensigten – og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen (TBST) har heldigvis lyttet og er med os.

TBST har netop lanceret en ny hjemmeside, www.brandogkonstruktioner.dk, som giver et overblik over stort set alt omkring ordningen i sig selv samt samspillet med den kommunale byggesagsbehandling. I øvrigt afholdes der også en række gratis webinarer i løbet af februar, marts og april 2021, hvor man kan blive klogere på ordningen og få svar på eventuelle spørgsmål. 

Læs artiklen i Byrummonitor her