Illustration fra hæfte

Arkitektur er en afgørende ramme for læring og trivsel på vores skoler

Opdateret 03.10.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains og Karen Sejr

Undervisningsbyggeriers arkitektur og rumlige kvaliteter har stor indflydelse på trivsel og læring og er en vigtig ressource i lokalområdet. I en ny publikation har Danske Arkitektvirksomheder samlet eksempler på skolebyggerier, der på særlig vis formår at stimulere trivsel, læring og sociale relationer blandt børn og unge.

I en ny publikation præsenterer Danske Arkitektvirksomheder tolv projekter og cases med fællesnævneren ”Læring”. Projekterne viser, hvordan arkitektur skaber værdi for elever, undervisere og lokalsamfundet gennem velovervejede og veldesignede undervisningsbyggerier.

Brug kvadratmeterne klogt

Der findes oceaner af arealer, både inde og ude, som slet ikke bliver brugt eller udnyttet til fulde rundt omkring på vores skoler. I gennemsnit står folkeskolens rum tomme ca. 50 % af tiden i tidsrummet kl. 8-14, og derefter falder udnyttelsesgraden endnu mere.

Der er altså et kæmpe potentiale i at forbedre uddannelsesinstitutionernes rumøkonomi til gavn for både institution og lokalområde.

Citat Pernille Rosenkranz Theil

Elevens læring og rummets design 

Der er sammenhæng mellem elevers læring og klasseværelsets design. Lokalers rumlige kvaliteter påvirker elevers læring, og et britisk studie viser da også, at en gennemsnitselev vil opnå mere end et halvt års ekstra læring ved at flytte fra det værste til det bedste klasselokale.

Klasseværelsets udformning har stor indflydelse på elevernes og lærernes velbefindende og muligheder for samspil i rummet. Med enkle greb, som ikke behøver koste så meget, kan både arkitekter og lærere forbedre rum, så de bedst muligt understøtter undervisningen:

  • Naturlighed – kvaliteten af lys, temperatur, lyd og luft – vurderes at udgøre halvdelen af rummets påvirkning af elevernes læring.
  • Individualisering – elever og læreres mulighed for at sætte eget præg på rummet og tilpasse det til skiftende undervisningssituationer – påvirker med lidt over en fjerdedel.
  • Stimulering – afbalanceringen af kompleksitet og farvesætning i rummet – påvirker læringen med lidt under en fjerdedel.

Alle disse elementer afhænger af bygningens design, og de muligheder den giver lærere og elever for at skabe et godt, sundt indeklima. Her er dagslys det væsentligste enkeltparameter.

Artiklen fortsætter efter billederne 

 

Trivsel er en forudsætning for læring

Bygningers arkitektur sætter rammerne for læringsmiljøet og trivslen på landets skoler.

Det er vigtigt, at undervisningsbyggeri tilbyder mange forskellige rum, med varierende åbenhed og eksponering, så der findes rum der understøtter koncentreret arbejde, bevægelse og leg efter behov. Forskning viser, at fleksible rum, der understøtter læring gennem bevægelse og fysisk aktivitet, befordrer koncentrationen og understøtter de naturlige sociale relationer.

Kort sagt: God arkitektur skaber oplevelsesrige rammer for fællesskaber - og trivsel er en forudsætning for læring!

Læs og se en række eksempler på skolebyggerier, der netop stimulerer trivsel, læring og sociale relationer blandt børn og unge i vores hæfte "Læring" herunder.

Læring. Skolebyggerier, der stimulerer trivsel, læring og sociale relationer blandt børn og unge