Løn- og personalestatistik 2019

Dato 19.05.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

DI udarbejder hvert år en lønstatistik baseret på medlemmernes egne besvarelser. Herunder kan du hente de seneste års løn- og personalestatistikker samt hovedresultaterne og forskelle fra forrige års statistik.

Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet i perioden fra den 24. oktober 2019 til den 17. december 2019 blandt de medlemsvirksomheder inden for arkitektbranchen, som har overenskomstansatte. Den indeholder oplysninger fra 179 virksomheder, der tilsammen repræsenterer 3.228 overenskomstansatte medarbejdere. Løn- og personalestatistikken omfatter den individuelt aftalte løn for medarbejderne, inkl. eventuelle funktionstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg, bruttolønsordninger, evt. fleksible personalegoder samt aftalte rådighedstillæg. 

Med de nye overenskomstaftaler er det muligt at indgå en aftale om jobløn ved forhandling af den individuelle løn. Resultaterne præsenteres særskilt for henholdsvis den faste månedsløn og jobløn. 

Hovedresultater fra rapporten

  • 2019-opgørelsen omfatter 3.228 medarbejdere, hvoraf ca. 62% er mænd og 38% er kvinder. I 2018-opgørelsen indgik der 3.462 medarbejdere, hvoraf 61% var mænd og 39% var kvinder 
  • Langt størstedelen af medarbejderne er uddannet akademiske arkitekter, idet disse udgør ca. 56% af alle medarbejderne i opgørelsen. De næststørste uddannelsesgrupper er hhv. bygningskonstruktører (ca. 30%) og landskabsarkitekter (7%). Fordelingen er meget lig 2018-opgørelsen, som var 57% akademiske arkitekter, 30% bygningskonstruktører og 6% landskabsarkitekter
  • Der er en lidt større andel af de akademiske arkitekter, der har en aftale om jobløn i 2019-opgørelsen (14%) sammenlignet med 2018-opgørelsen (12%). Dette gælder også for bygningskonstruktører (9% i 2019 og 8% i 2018), mens tendensen er omvendt for landskabsarkitekterne (5% i 2019 og 8% i 2018)
  • Den gennemsnitlige rene månedsløn (dvs. ekskl. medarbejdere der modtager jobløn og rådighedstillæg) for akademiske arkitekter er 44.074 kr. i 2019 
  • Den gennemsnitlige rene månedsløn for landskabsarkitekterne er 41.340 kr. i 2019 
  • Den gennemsnitlige rene månedsløn for bygningskonstruktører er 39.741 kr. i 2019. 

Løn- og personalestatistikken 2019 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Dansk Industri.

Rapport: Løn- og Personalestatistik 2019