Illustration

Når underrådgiveren går konkurs - se tjeklisten!

Dato 01.03.23 |
Af:
Paul K. Jeppesen og Karen Sejr

De seneste måneders konkurser blandt arkitekt- og ingeniørvirksomheder giver anledning til mange spørgsmål. Få overblikket over de forskellige regler ved f.eks. rekonstruktion, virksomhedsoverdragelse og konkursbehandling.

Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet en tjekliste for, hvad man bør gøre, når en aftalepartner går konkurs. Det gælder bl.a. at:

  1. Så snart man hører om en aftaleparts konkurs, bør man kontakte boet (kurator). 
  2. Hvis der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, bør man snarest muligt anmode kurator om en stillingtagen til, hvorvidt boet ønsker at indtræde i aftalen. Kurator skal svare uden ugrundet ophold.
  3. Anmeldelse af krav i konkursboet bør ske inden fire uger fra bekendtgørelsen af konkursen. 

Se hele tjeklisten her!

Vi har herudover udarbejdet en vejledning, som giver dig det fulde overblik over, hvordan du forholder dig, hvis din aftalepartner går konkurs eller kommer under rekonstruktionsbehandling, hvad du gør, hvis du har tilgodehavender, og om du skal standse eller fortsætte arbejdet. Vejledningen finder du nederst på samme side som tjeklisten. 

Vi vil altid anbefale dig at kontakte vores jurister, hvis en aftalepart er under konkursbehandling eller erklæres konkurs.

Forsikring ved andres konkurs

Du er som medlem normalt dækket rigtigt godt via din løbende ansvarsforsikring, men når andre rådgivere uden medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder går konkurs, bortfalder deres løbende forsikring normalt. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke konsekvenser andres konkurs har for dig og din virksomhed rent forsikringsmæssigt alt efter, om

  • Arkitekten er totalrådgiver
  • Rådgivning er udført af totalrådgivergruppe med solidarisk hæftelse
  • Rådgivning er delt, og arkitekten har kun kontrakt på eget arbejde
  • Ingeniøren er totalrådgiver

De enkelte punkter er uddybet og samlet i et dokument på vores sider om forsikring.

Læs den samlede beskrivelse af de forskellige situationer her