Illustration, Cirkulære Udbud

Nye paradigmer fjerner barrierer for grønt byggeri

Dato 21.09.21 |
Af:
Rikke Friis

Illustration: Danske Arkitektvirksomheder 

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos Danske Arkitektvirksomheder gået sammen med Danske Advokater for at hjælpe den cirkulære omstilling på vej med en vejledning til cirkulære udbud og en række juridiske skabeloner.

Vores bygninger står for ca. 40 % af Danmarks samlede CO2-udledning. Og de seneste år er der derfor blevet arbejdet på højtryk for at finde nye og mere klimavenlige måder at bygge på – blandt andet ved at genbruge og genanvende gamle byggematerialer i nye byggerier. Men det er ikke helt så let, som det lyder. For ambitionen om at bruge gamle materialer udfordrer eksisterende samarbejdsstrukturer mellem byggeriets parter – og dermed rammerne for udbud af byggerier.

Vi er gået sammen med Danske Advokater om at udarbejde en vejledning, der giver bygherrer og bygherrerådgivere et godt udgangpunkt og overblik i forhold til cirkulære udbud, der skal give byggebranchen bedre muligheder for at arbejde sammen om omstillingen. Herudover følger en serie nye juridiske skabeloner / paradigmer.

"Der er simpelthen ingen undskyldning længere for ikke at tænke genbrug og genanvendelse ind i såvel private som offentlige udbud." Lene Espersen

Ingen undskyldning længere

Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder, forventer, at skabelonerne kan få stor betydning for den cirkulære omstilling i byggebranchen. ”Det er et kæmpeskridt for vores medlemmer, arkitekterne og deres kunder, at vi nu får et grundigt gennemarbejdet udgangspunkt,” siger hun og peger på, at der i materialet findes netop de konkrete kontraktudkast og tjeklister, som sikrer, at der i den enkelte byggesag bliver taget stilling til de ømme tæer. Hun uddyber: ”Der er simpelthen ingen undskyldning længere for ikke at tænke genbrug og genanvendelse ind i såvel private som offentlige udbud”.

Hvis du ønsker et fysisk eksemplar af publikationen "Vejledning til Cirkulære udbud", kan du skrive til info@danskeark.dk.

Projektet er støttet af Dreyers fond og Realdania.

Vejledning til cirkulære udbud