Foto af hænder med plante

57 virksomheder fra byggebranchen går sammen i grøn Handletank

Dato 07.11.23 |
Af:
Klara Reetz

Bygge- og anlægssektoren udgør en betydelig faktor i Danmarks grønne regnskab. Derfor har branchens virksomheder på tværs af værdikæden sat sig sammen for at finde vejen til at mindske CO2-udledning, spild og forurening samt for at øge cirkularitet og biodiversitet. Flere medlemlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er involveret i det utraditionelle samarbejde og er enige om, at behovet er presserende.

Byggeindustrien spiller en central rolle i den grønne omstilling med en CO2-udledning på 30%, og som årlig forbruger af 40% af verdens råmaterialer. Af den grund påhviler det bygge- og anlægsbranchen – i særlig grad – at finde en ny vej frem i et stærkt og forpligtende samarbejde på tværs af værdikæden. Vi lykkes kun med en bæredygtig omstilling i fællesskab og i sammenhæng med hinanden.

Bygge- og anlægsbranchen har sat sig sammen

På den baggrund har 57 virksomheder, 5 brancheorganisationer, 1 videnscenter og 130 branchefagfolk fra bygge- og anlægsbranchen engageret sig i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed. Handletankens arbejde tager udgangspunkt i branchens indspil til Regeringens Klimapartnerskaber, som i 2020 udgav konkrete anbefalinger. I disse uger arbejdes der intensivt for i fællesskab at finde en ny og bæredygtig vej frem for bygge- og anlægsbranchen i Danmark på ryggen af disse anbefalinger til handling.

Om arbejdet i Handletanken siger Katja Viltoft, der sidder i Handletankens styregruppe, og herudover er bestyrelseformand i Danske Arkitektvirksomheder samt kreativ direktør og partner hos JJW Arkitekter:

”Det er vigtigt, at vi sætter barren meget højt for at kunne sikre den nødvendige grønne omstilling og bane vej for større bæredygtighed indenfor bygge- og anlægssektoren. Et af de største og vigtigste paradigmeskift i dag og i de kommende årtier handler om, at vi skal have langt mere fokus på at renovere og transformere den eksisterende bygningsmasse. På den måde kan vi puste nyt liv i de gamle bygninger og åbne dem for nye funktioner – og samtidig kan vi komme med et stort bidrag til at nedbringe CO2-udledningen,”

De anbefalede initiativer og handlinger forventes at blive præsenteret for regeringen via Grønt Erhvervsforum som bygge- og anlægsbranchens fælles bidrag til at nå klima- og bæredygtighedsmålene – og også nå videre end det. Initiativerne vil være udtryk for, hvad branchen samlet set mener, der skal til for hurtigst muligt at reducere branchens miljømæssige fodaftryk.

"Det er vigtigt, at vi sætter barren meget højt for at kunne sikre den nødvendige grønne omstilling," Katja Viltoft, kreativ direktør og partner i JJW Arkitekter

Fokusområder i arbejdet

En bæredygtig omstilling af bygge- og anlægsbranchen kræver store ændringer. Både i vores mindset og i den måde, som vi konkret tænker investeringer, bygger nyt, renoverer og drifter bygninger og anlæg på. Ambitionen er at være en branche, der har modet, viljen og evnerne til at gennemgå en altafgørende men også svær transition.

 - Handletanken vil fremme en hurtigere grøn omstilling i branchen. Vi skal finde bæredygtige finansierings- og forretningsmodeller, der tager højde for de risici og usikkerheder, som omstillingen medfører. Det er vigtigt, at vi kan accelerere udviklingen af nye, bæredygtige materialer, teknologier og metoder, siger Gyrithe Saltorp, Adm. Direktør i Vilhelm Lauritsen Arkitekter.

For at opfylde ambitionen om at være førende inden for bæredygtighed i den danske byggebranche kræves der ledelseskraft og samarbejde.

- Branchen skal samarbejde om at udvikle åbne eller fælles værktøjer, standarder og digitale arbejdsmetoder, der opfylder fremtidens behov og skaber et fælles metode- og datafundament. Vi skal også etablere strukturer og fælles rammer så de gode idéer bliver implementeret i praksis ude på byggepladsen, f.eks. ved at afdække barrierer for fuld elektrificering af byggepladserne, ved brugen af nye byggematerialer og ved genbrug/genanvendelse af bygninger og byggematerialer, siger Ib Enevoldsen, Adm. direktør i Rambøll Danmark A/S.

Bæredygtighed og grøn omstilling er en integreret del af alt, hvad vi foretager os. Det drejer sig ikke længere kun om CO2, men om biodiversitet, vand, ressourcer og meget mere. Dagsordenen og spørgsmålene er blevet bredere og mere omfattende end det, som regeringens klimapartnerskaber oprindeligt skulle besvare tilbage i 2020.

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed er et initiativ, der ikke kun er taget af én aktør inden for byggeriet, men er en fælles ambition, der sigter mod at forandre hele bygge- og anlægsbranchen. Vi er fast besluttede på at arbejde sammen for at skabe en mere bæredygtig fremtid for byggeri og anlæg i Danmark.