Løn- og personalestatistik 2018

Opdateret 19.05.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Der er kommet ny statistik på løn- og personaleområdet. Både arkitekter og bygningskonstruktører har fået lidt mere i lønposen i 2018 i forhold til 2017. Det samme gælder ikke landskabsarkitekterne, der har en lidt lavere gennemsnitsløn i 2018 i forhold til 2017.

Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 206 virksomheder, der tilsammen repræsenterer 3.462 overenskomstansatte medarbejdere. Statistikken omfatter medarbejdernes individuelle aftalte løn, inkl. eventuelle funktionstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg, bruttolønsordninger, evt. fleksible personalegoder samt aftalte rådighedstillæg.

Som noget nyt er det med de nye overenskomstaftaler muligt at indgå en aftale om jobløn ved forhandling af den individuelle løn. Resultaterne præsenteres særskilt for henholdsvis den faste månedsløn og jobløn.

Hovedresultaterne fra statistikken:

  • 2018-opgørelsen omfatter 3.462 medarbejdere, hvoraf ca. 61 % er mænd og ca. 39 % er kvinder. Fordelingen mellem mænd og kvinder er meget lig 2017-lønstatistikken
  • Langt størstedelen af medarbejderne er uddannet akademiske arkitekter, idet de udgør ca. 57 % af alle medarbejderne i opgørelsen. De næststørste uddannelsesgrupper er hhv. bygningskonstruktører (ca. 30 %) og landskabsarkitekter (6 %)
  • Gennemsnitlig månedsløn ekskl. rådighedstillæg for; 
    • arkitekter er lidt højere i 2018 (43.182 kr.) end i 2017 (42.529 kr.)
    • landskabsarkitekterne er lidt lavere i 2018 (40.082 kr.) end i 2017 (40.524 kr.)
    • for bygningskonstruktører er lidt højere i 2018 (39.168 kr.) end i 2017 (38.554 kr.).

Løn- og personalestatistikken 2018 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Dansk Industri.

Løn- og personalestatistik 2018