Piktogram af personale

Organisationsaftale om feriefridage i timer

Dato 06.01.21 |
Af:
Maria Kiersgaard Frisch

Dansk Industri, FAOD, JA, KF og TL har indgået en organisationsaftale om, at feriefridage fremover kan afholdes i timer i stedet for i dage. Organisationsaftalen trådte i kraft den 1. januar 2021 og gælder som en forsøgsordning frem til overenskomstfornyelsen i 2023.

Det er den enkelte arbejdsgiver, der vælger om man vil benytte sig af forsøgsordningen eller reglerne i arkitektoverenskomsternes § 10, stk. 5 og 6.

Ifølge arkitektoverenskomsterne optjener en medarbejder 1,5 feriefridage for hver fulde tre måneders ansættelse. Med organisationsaftalen er det blevet præciseret, at feriefridagene optjenes forholdsmæssigt i brudte tre-måneders perioder, og at en medarbejder derfor fremover tilskrives 0,5 feriefridage per hele måneds ansættelse. Ændringen gælder fra næste gang, der er gået tre måneder med optjening af 1,5 feriefridage for den enkelte medarbejder.

Feriefridagene afholdes efter aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, og de afholdes som udgangspunkt i hele dage. Fremover kan de dog også aftales afholdt i timer, og det skaber større fleksibilitet for både arbejdsgiver og medarbejder.

Det er en betingelse for at benytte ordningen, at alle medarbejdere omfattet af overenskomsten håndteres på samme måde ude på virksomhederne.

Du kan læse organisationsaftalen herunder. 

Organisationsaftale om afvikling af feriefridage i timer