Foto af Elverhuset af Bjerg Arkitektur

Tillæg om bæredygtighedsydelser

Opdateret 21.12.17 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Elverhuset af Bjerg Arkitektur

Der er en stigende efterspørgsel på bæredygtighed i byggeriet og dermed også et behov for at gøre det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler om bæredygtighedsydelser. Danske Arkitektvirksomheder og FRI lancerer i den forbindelse en betaversion af et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne.

Rådgivning om bæredygtighed i byggeriet handler om at skabe mest mulig værdi for bygherrer brugere og samfund. Samtidigt skal man forvalte ressourcerne investeret i byggeriet således, at de miljømæssige, sociale og økonomiske omkostninger reduceres mest muligt i et livscyklus-perspektiv.

En foreløbig version af et kommende tillæg vedrørende bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne har set dagens lys. Det er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører - FRI og Danske Arkitektvirksomheder i tæt samarbejde med fokusudvalg og repræsentanter for arkitekt- og ingeniørvirksomhederne.

Tillægget definerer og afklarer begreber og ydelser, så bygherrer, der ønsker at arbejde med bæredygtighed, får de bedst mulige betingelser for at indgå aftaler om rådgivning med arkitekter og ingeniører.

Tag tillægget i brug - nu

Formålet med tillægget er, at gøre det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler om bæredygtighedsrådgivning. Med udgivelsen ønsker vi at;

  • branchen får øget mulighed for at understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet
  • bygherren - klienten - tilbydes et bedre grundlag for at købe den rette rådgivning
  • rådgiverne - bygherrerådgivere og projekterende - har et præcist grundlag for aftaleindgåelse og sagsstyring
  • der er en klar opgavefordeling mellem bygherrer og rådgivere, samt rådgivere/projekterende imellem, også hvis nogle af disse opgaver udføres af entreprenører.

Grunden til at vi allerede nu offentliggør en foreløbig version af tillægget er, at vi ønsker at høste erfaringer fra brug af tillægget i praksis. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at tage tillægget i brug - og melde tilbage med forbedringer og bemærkninger til Peter Andreas Sattrup på pas@danskeark.dk.

Det foreløbige tillæg er udarbejdet af FRI og Danske Arkitektvirksomheder med Peter Hesselholt, MOE
og Asger Juul, juul & hansen arkitekter aps som projektledere, med en følgegruppe bestående af repræ-
sentanter fra medlemsvirksomheder i Danske Arkitektvirksomheder og FRI.

Hent tillægget samt skema for ydelserne herunder.

Foreløbig version af tillæg til ydelsesbeskrivelser vedr. bæredygtighed
Skema over ydelser på bæredygtighedsrådgivning