Foto fra virksomhed

Danske Arkitektvirksomheder sætter fokus på diversitet hos arkitektvirksomhederne

Dato 15.12.21 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Colorbox

Diversitet eller manglen på samme i ejerkredsen og de øverste ledelseslag er et velkendt og udbredt problem i hele samfundet. Det samme gælder i arkitektbranchen, og nu tager Danske Arkitektvirksomheder teten op og nedsætter et udvalg bestående af medlemmer fra en række arkitektvirksomheder, der sammen skal afdække barrierer og igangsætte initiativer, der kan skabe en bedre balance.

Hvis man skimmer navnene på de administrerende direktører hos danske arkitektvirksomheder kan man se, at mange kvinder de seneste år har indtaget chefstolen. En hurtig sammentælling af de 40 største virksomheder viser, at ca. 2/3 er ledet af mænd og ca. 1/3 er ledet af kvinder.

Det er glædeligt og en god udvikling. Arkitektbranchen placerer sig således bedre end resten af byggebranchen og i danske industrivirksomheder. Der er kommet flere til de seneste år – også yngre kvinder står i dag i spidsen for flere arkitektvirksomheder. Det er godt for branchen med diversitet. Og det er godt for kommende ledere at have rollemodeller.

Initiativet skal skabe grobund for en mere divers sammensætning i det øverste lag hos de danske arkitektvirksomheder, der i dag i høj grad ledes og ejes af mænd.

Men – når man kigger lidt nærmere i CVR-registret for de 40 største arkitektvirksomheder i Danmark viser det sig, at en meget lille del af ejerskabet af virksomhederne udgøres af kvinder. De fleste arkitektvirksomheder ejes nemlig primært eller udelukkende af mænd. Blandt de 40 største arkitektvirksomheder er der kun én virksomhed, hvor majoriteten ejes af en kvinde. Det er Dorte Mandrup. Hvordan kan det være? Og hvad gør vi ved det?

Det er to centrale spørgsmål som et nyt udvalg nedsat af Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse skal forsøge at afdække i løbet af det nye år. Herudover skal udvalget igangsætte aktiviteter, der kan skubbe på for at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ejerkredsen og ledelsen af arkitektvirksomhederne.

Initiativet skal skabe grobund for en mere divers sammensætning i det øverste lag hos de danske arkitektvirksomheder, der i dag i høj grad ledes og ejes af mænd. Udvalget har først og fremmest fokus på den kønsmæssige ulighed, men vil også se på diversitet og inklusion i en bredere forstand.

Udvalget består foreløbig af en række CEO’s i danske arkitektvirksomheder med Danske Arkitektvirksomheders bestyrelsesformand Katja Viltoft i spidsen.

Hvis du er medlem hos Danske Arkitektvirksomheder og gerne vil bidrage til dette arbejde, kan du kontakte kommunikationschef Karen Sejr på e-mail: ks@danskeark.dk.