FEM GODE RÅD OM KONKURRENCER

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Cathrine Filia Trakossas

Kort og præcist konkurrencemateriale, færre bedømmelsesparametre og et konkurrencemateriale der fokuserer på hovedgrebet. Sådan lyder nogle af Danske Arkitektvirksomheders anbefalinger, når det gælder udbud og konkurrencer.

Danske Arkitektvirksomheder arbejder hele tiden for at få reduceret arkitekternes udgifter til deltagelse i konkurrencer. 

Senest har vi sammen med Arkitektforeningen gennemført en stor analyse af fire gennemførte konkurrencer. Denne analyse bliver nu fulgt op af et projekt, som skal anvise forskellige måder at gennemføre konkurrencer på, hvor fokus er på hovedgrebet og ikke på de mange ligegyldige detaljer. 

Her kommer, som et første skridt på vejen, fem anbefalinger til gennemførelse af fremtidige projektkonkurrencer, som bygherrer og konkurrencearrangører opfordres til at inddrage i deres planlægning:

 1. Kort og præcist konkurrencemateriale 
  Konkurrencematerialet bør fokusere på de forhold der er væsentlige for bygherren
 2. Anvend færre bedømmelses parametre 
  Konkurrencematerialet bør fokusere på hovedgrebet og bør ikke kræve dokumentation som fx energiramme, indeklimakrav eller mængdeudtag
 3. Beslutsomme og færre bygherrer repræsentanter 
  Bygherren er medskabende og skal sikre helhed i projektudviklingen. Fageksperter retter ofte fokus mod dokumentation af enkelte detaljer og de værdiskabende helheder og synergier tabes
 4. Anvend den rigtige udbudsform 
  Ønskes efterfølgende en involverende brugerproces er en projektkonkurrence ikke egnet, idet brugerprocessen påvirker projektet og skaber nye forudsætninger
 5. Vurdere konkurrencevederlaget.
  Konkurrencevederlaget bør som minimum dække deltagernes omkostninger til kostpris (lønninger, rejseomkostninger, model- og præsentationsomkostninger)

Læs analysen om transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer her 

Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg for aftaleret og juridiske forhold står bag de fem anbefalinger. Fokusudvalget er et af Danske Arkitektvirksomheders fire fokusudvalg, der er med til at kvalificere, målrette og formulere projekter og initiativer i Danske Arkitektvirksomheder.
Læs mere om vores fokusudvalg her