Ny analyse bekræfter høje transaktionsomkostninger

Opdateret 24.10.18 |
Af:
Preben Dahl

Center for forskning i offentligt-privat samspil (COPS) på Roskilde Universitet har foretaget en sammenligning af transaktionsomkostninger i forbindelse med henholdsvis offentlige og private opgaver. Danske Arkitektvirksomheders medlemmer har sammen med blandt andet ingeniører og entreprenører medvirket i analysen, der viser at transaktionsomkostningerne er alt for høje.

Foto af arbejdsbord med mange omkring bordet
Transaktionsomkostninger ved budrunder er høje. For høje bekræfter ny analyse.

Analysen bekræfter dermed de undersøgelser Danske Arkitektvirksomheder og andre har gennemført, for at klarlægge det spild af penge det er, når rådgivere skal afgive tilbud i især offentlige udbud.

Den viser bl.a., at det koster i gennemsnit over en halv million kroner samlet for tilbudsgiverne at forberede udbudsmateriale for hver gang det offentlige beder rådgivervirksomheder om at give bud på opgaver til en værdi af 1,5 million kroner.

COPS har bedt en række respondenter bl.a. arkitekter og ingeniører om at tage udgangspunkt i en typisk rådgivningsaftale med en kontraktsum på 1,5 million kr. for henholdsvis en offentlig og en privat kunde. Respondenter skal på baggrund af typeeksemplet besvare en række spørgsmål om deres transaktionsomkostninger. Interessant er det, at analysen opererer med både ”ex ante” og ”ex post” transaktionsomkostninger. ”Ex ante” skal forstås som de transaktionsomkostninger, som en tilbudsgiver har i forbindelse med tilbudsafgivelsen. ”Ex post” er de transaktionsomkostninger, som vinderen af kontrakten har efter at kontrakten er indgået. Og dette er nyt.

Forskellen mellem det private og det offentlige udbud er ikke så stor, som vi kunne have forventet. Men i og med at analysen tager udgangspunkt i en kontraktsum på 1,5 million kr., kan man godt forestille sig, at der i større rådgivningsopgaver vil være et større misforhold mellem offentlige og private kontrakter. Samtidig tager analysen ikke højde for den rådgivning, som fx en arkitekt og ingeniør leverer til den totalentreprenør der skal opføre et offentligt byggeri. Defineres det som et offentligt eller privat byggeri?

Se uddrag af analysen herunder.

Analyse: Virksomheders transaktionsomkostninger