Udskydelse af moms og skat

Dato 14.04.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Flere medlemmer har kontaktet Danske Arkitektvirksomheder vedrørende de hjælpepakker, der gør det muligt at udskyde betaling af told og skat. DI har spurgt SKAT om problemstillingen og om hvorvidt udskydelsen vil medføre at virksomhederne vil være i restance med betalingen således, at virksomhederne kunne risikere at blive afskåret fra at byde på offentlige opgaver. 

Flere medlemmer har kontaktet Danske Arkitektvirksomheder vedrørende de af regeringens hjælpepakker, der gør det muligt at udskyde betaling af told og skat. Medlemmers bekymring er gået på, om hvorvidt udskydelsen af betalingerne vil medføre at virksomhederne vil være i restance med betalingen således, at ESPD-dokumentet og serviceattest vil vise, at der er gæld til det offentlige, og i nogen sammenhæng derfor medføre, at virksomheder ikke kan byde på offentlige opgaver.

DI har spurgt SKAT om problemstillingen, og svaret fra SKAT lyder som følgende:

I de tilfælde, hvor virksomhederne gør brug af muligheden for udskydelse af betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms, er det sidste rettidige betalingsdato, som udskydes. Virksomhederne får således en længere betalingsfrist. Virksomhederne bebyrdes derfor ikke med gæld, som følge af de muligheder som hjælpepakken tilbyder..."

Der er således ikke tale om, at virksomhederne er i restance med betalingen, idet SKAT har udskudt betalingsfristen.