Foto: Sundholm af AI
Virksomheden har efter arbejdet med deres benchmarkanalyse fokuseret forretningen på det, de er gode til. Sundholm er AI's svar på alment boligbyggeri.

Benchmarkanalyse giver AI mod på at fokusere forretningen 

Opdateret 27.06.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: AI

Arkitekt- og ingeniørvirksomheden AI har fået lavet en benchmarkanalyse hos Danske Arkitektvirksomheder. Analysen har givet virksomheden indsigt i deres lønniveau og samtidig har den været med til at danne grundlag for virksomhedens fornyede forretningsmæssige fokus. 

Hos Danske Arkitektvirksomheder tilbyder vi, at vores medlemmer kan få lavet en benchmarkrapport med de nyeste tal for 2017. Den tager udgangspunkt i arkitektvirksomhedens årsindberetninger samt en mængde robust, historisk markedsdata. Rapporten giver et brancheoverblik for honoraromsætning, bruttofortjeneste og nettoresultater. Den viser samtidig, hvordan virksomheden konverterer salg til fortjeneste, og hvor modstandsdygtig den enkeltes forretning er over for udsving i markedet.

Benchmarking er en værdifuld metode til at øge forståelsen af en virksomhed samt de forbedringspotentialer, der ligger i den. I rapporten er der bl.a. en sammenligningsoversigt der viser, hvor god virksomheden er til at tjene penge set i forhold til den løn, der bliver givet til medarbejderne.

Forretningsperspektivet italesættes

AI fik lavet en benchmarkanalyse allerede sidste år og skal have lavet en igen i år. Analysen har givet stof til eftertanke hos virksomheden, der blandt andet fandt ud af, at lønniveauet var ganske højt i forhold til andre virksomheder også ift. overenskomsten.

"Vi fandt ud af igennem analysen, at lønniveauet hos os lå relativt højt. Så vi kunne godt se, at hvis medarbejderne skulle blive ved med at stige i løn hvert år på samme niveau som andre, så ville vi ende med en mindre god forretning,” siger kreativ direktør og partner i AI Tomas Snog.

Tomas Snog fortæller, at sammenligningsoversigten fra benchmarkrapporten gjorde det nemmere for virksomheden at italesætte forretningsperspektivet og udfordringen med det høje lønniveau over for medarbejderne, fordi de fik et konkret billede på forretningen.

Illustration: Et eksempel på en benchmark analyse
Et eksempel på en benchmarkanalyse, der viser hvor en virksomhed placerer sig i forhold til andre, når det gælder om at tjene penge.

Fokus på færre forretningsområder

AI har, efter at have kigget benchmarkanalyse igennem, udover at justere lønniveauet, også kigget virksomhedens forretningsområder efter i sømmene. 


“Vi har defineret de forretningsområder, hvor vi er stærke og vil være de bedste. Det gør vi både for at øge vores indtjening, men også for at styrke vores faglighed. De to ting hænger sammen for os. Det betyder også, at der er ting, vi må sige nej til, og det kan godt være en svær øvelse. Men vi fandt ud af, at der er tre forretningsområder, hvor 80 % af vores forretning ligger. Det er dem, vi vil fokusere på, så vores forretning bliver mere målrettet. Vi kan allerede nu se at vores indtjening ser bedre ud,” siger Tomas Snog. 

AI vil gerne have lavet endnu en benchmarkanalyse for at se, om de er rykket tættere på målet om at være en ”win-win” virksomhed. 

“Jeg tror, at jo flere vi kan inspirere til at få lavet en benchmarkanalyse, jo mere retvisende billede får vi også af branchen som helhed. For jeg tror, at der ligger meget værdi i, at vi evaluerer på samme måde,” siger Tomas Snog.