Foto fra publikationen "Udbud og efterspørgsel efter arkitekter i fremtiden".
Analyse afdækker bl.a. konsekvenserne af de to arkitektskolers dimensionering.

Uddannes der for få arkitekter?

Dato 27.01.21 |
Af:
Tine W. Holmboe

En ny analyse giver et billede af, hvad dimensioneringen vil betyde for beskæftigelsen af arkitekter i 2030. Umiddelbart er der ingen grund til at bekymre sig om mangel på arkitekter - men der er mange ubekendte i ligningen.

Siden 2015 har arkitektuddannelserne været tvunget til at reducere deres optag af studerende. Derfor har en kreds af ”arkitektfamilien” - under betegnelsen ”Arkitekter og Designere i bevægelse” - undersøgt, hvilke konsekvenser dette kan have.

Med støtte fra Dreyers Fond har ”Arkitekter og Designere i bevægelse” hyret analysefirmaet, Analyse & Tal, til at analysere fremtidig udbud og efterspørgsel af arkitekter og designere uddannet fra Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen i Aarhus eller Designskolen Kolding. Resultaterne er samlet i en rapport, hvor analysefirmaet på arkitektområdet konkluderer:

  • Udbud: Der vil være 125 færre arkitekter fra de to arkitektskoler på arbejdsmarkedet i 2030 end der var i 2017
  • Efterspørgsel: Efterspørgslen er meget afhængig af de økonomiske konjunkturer. I 2009 (lavkonjunktur) var ca. 6.700 arkitekter beskæftiget – og i 2017 (højkonjunktur) var der beskæftiget - og dermed "efterspurgt" ca. 7.000 arkitekter, dvs. trods alt kun en forskel på ca. 300 arkitekter. Det er derfor sandsynligt, at efterspørgslen i 2030 også kan variere med op til 300 arkitekter, afhængigt af konjunkturudviklingen.
  • Forholdet mellem udbud og efterspørgsel viser, at der i 2030 i tilfælde af højkonjunktur vil være en meget lav arkitektledighed – og at der i evt. lavkonjunktur vil være en forholdsvis stor ledighed  - ca. svarende til den, der var under Finanskrisen i 2009. Hvis efterspørgslen efter arkitekter derimod svarer til efterspørgslen i 2017, vil udbud og efterspørgsel stort set være den samme.

Analyse & Tal tager selvfølgelig en række forbehold for disse konklusioner – blandt andre teknologiens betydning, sund aldring, nye trends eller tilbagetræknings-mønstre på arkitektarbejdsmarkedet, flere/færre udlændinge med videre – kan trække i retning af yderligere ledighed eller decideret mangel på arkitekter i 2030. Disse faktorer er behæftet med en stor usikkerhed og indgår derfor ikke i fremskrivningerne.

Vores medlemsvirksomheder har også stor gavn af at ansætte andre arkitektur- og bygningsfagligheder, som ikke fremgår af undersøgelsen – det gælder bl.a. bygningskonstruktører, arkitektur bachelorer og -kandidater fra Aalborg Universitet samt i udbredt grad også ingeniører.

Ingen grund til bekymring

Danske Arkitektvirksomheder har været med til at starte denne undersøgelse, da det blandt andet er af vital betydning for medlemsvirksomhederne, at der uddannes nok arkitekter. Og det er naturligvis ikke en fordel for Danske Arkitektvirksomheders medlemmer, hvis der fremtidigt opstår direkte arkitektmangel, men det ser vi nu heldigvis heller ikke tegn på i Analyse & Tals rapport.

Samtidig erfarer vi, hvor stor gavn, vores medlemsvirksomheder også har af at ansætte andre arkitektur- og bygnings-fagligheder, som ikke fremgår af undersøgelsen – det gælder bl.a. bygningskonstruktører, arkitektur bachelorer og -kandidater fra Aalborg Universitet samt i udbredt grad også ingeniører. Ligeledes tager undersøgelsen heller ikke højde for de mange udenlandske arkitekter, som også udgør en vigtig arbejdsskare i arkitektvirksomhedernes stødt voksende internationale fremrykning.

Derfor ser vi heldigvis ikke den netop offentliggjorte undersøgelse om fremskrivningen af udbud og efterspørgsel af arkitekter som et bekymrende billede for fremtiden.

Læs analysen herunder.

Udbud og efterspørgsel efter arkitekter i fremtiden