Social data som kerneforretning

Opdateret 05.12.18 |
Af:
Signe Moeslund Mains & Karen Sejr

Foto: Kontraframe

SIGNAL Arkitekter arbejder med brugerdata som grundlag for deres forretningsmodel: At optimere brugen af rum og bygninger til gavn for brugere og kundens virksomhed. 

SIGNAL Arkitekter har siden virksomhedens start i 2000 anvendt observationsstudier, interviews og spørgeskemaer til at analysere deres kunders behov. Virksomhedens analyser af rum og adfærd fra flere hundrede projekter er samlet i én database, som de trækker på - og ved løbende at indhente ny information og sammenligne med eksisterende data, skaber SIGNAL Arkitekter et evidensbaseret grundlag for deres designprincipper og løsninger.

I forbindelse med udgivelsen af vores metodeoversigt "ARKITEKT - Dokumentér din værdiskabelse" har vi kigget nærmere på og talt med SIGNAL Arkitekter om deres erfaring med at dokumentere værdiskabelse, og hvordan de bruger det i deres arbejde.

Data som strategisk værktøj 

SIGNAL Arkitekter bruger data som strategisk værktøj. Nøglen til løsningerne ligger nemlig, i følge arkitektvirksomheden, i at kunne forstå behov og ønsker, definere opgaven, der skal løses og konkretisere hvilke værdier, man vil skabe.

Artiklen fortsætter efter billedet ... 

Foto af metoden
Observationer, kultur- og identitetsanalyser samt målinger af adfærd er nogle af de metoder SIGNAL Arkitekter bruger til at dokumentere værdiskabelse.

SIGNAL Arkitekter fokuserer på at skabe værdi gennem planlægning og programmering, og bruger rum som redskab til at forbedre virksomheders og organisationers performance.

Ved at kortlægge hvordan, hvornår og af hvem rum bruges, kan SIGNAL Arkitekter udpege uudnyttede potentialer og skabe nye forbindelser og samarbejdsrelationer mellem brugerne.

"Ved at minimere arealet til faste arbejdspladser og skabe mere variation er det muligt at få plads til flere fælles faciliteter, og frigøre økonomi, som kunden kan investere i ny aktivitet, flere ansatte, innovation m.m.", SIGNAL Arkitekter

SIGNAL Arkitekter inddrager kunden, når opgavens succeskriterier skal defineres, for efterfølgende at kunne vurdere og sammenligne, hvor godt løsningerne fungerer på de sociale og virksomhedsmæssige parametre gennem hele processen.

Læs flere cases og bliv klogere på, hvordan du dokumenterer arkitekturens værdiskabelse i publikationen

ARKITEKT - Dokumentér din værdiskabelse