Foto af publikation: Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse

Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse

Opdateret 22.11.18 |
Af:
Karen Sejr

PRESSEMEDDELELSE: Danske Arkitektvirksomheder udgiver publikationen "ARKITEKT - Dokumentér din værdiskabelse", som skal hjælpe arkitekter og deres samarbejdspartnere med at synliggøre og dokumentere, hvordan arkitektur skaber værdi.

Danske Arkitektvirksomheder har netop udgivet en introduktion til de metoder, man kan anvende, når man vil optimere og dokumentere de sociale, miljømæssige og økonomiske værdier, arkitektur skaber for bygherrer, brugere og samfund.

Kvaliteten af vores omgivelser har markante effekter på trivsel og sundhed. Udformningen af fx skoler og undervisningsinstitutioner kan støtte elevers og studerendes læring og fremdrift. Arbejdspladser kan indrettes, så de styrker motivation og produktivitet. Boligområder kan planlægges, så tryghed og social sammenhængskraft forbedres. Materialer og konstruktioner kan designes, så ressourceforbrug og klimapåvirkninger halveres.

Artiklen fortsætter efter billederne

 

Men hvordan dokumenterer man kvaliteten af arkitekturen? Det har Peter Andreas Sattrup, der har ledet udviklingsarbejdet med bogens metoder, et bud på:

”Arkitekturens positive sociale og miljømæssige effekter har økonomisk værdi. Det kan man synliggøre og dokumentere med de metoder, vi introducerer i ARKITEKT – Dokumentér din værdiskabelse. Og så er er det endda let at komme i gang”. Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent i Danske Arkitektvirksomheder.

Publikationen er resultatet af en længere proces, hvor Danske Arkitektvirksomheder har arbejdet på at vise og dokumentere, hvordan arkitektvirksomhederne skaber merværdi for bygherrer, brugere og samfund. Den indeholder en række cases, hvor arkitekturen har skabt et økonomisk løft, haft en afgørende social betydning eller har taget hånd om miljømæssige problemer på en overbevisende og effektiv måde. Bogen viser, hvordan værdierne er blevet til, og er en vejledning til arkitektvirksomheder i, hvordan og med hvilke metoder, arkitekterne kan synliggøre deres værdiskabelse.

ARKITEKT – Dokumentér din værdiskabelse er udarbejdet med støtte fra Dreyers Fond.

Publikation: Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse