Nyt ambitiøst samarbejde om cirkulært byggeri

Opdateret 25.10.17 |
Af:
Karen Sejr

Tre danske arkitektvirksomheder er gået sammen om at udvikle verdens første almene boligbyggeri baseret på cirkulære principper. Målsætningen er, at 90 % af byggeriet kan adskilles og genbruges uden at miste nævneværdig værdi.

På en grund i Lisbjerg med udsigt over Aarhus opfører Lejerbo 60 almene boliger i form af to punkthuse på fem etager og rækkehuse i to og tre etager. Det er Vandkunsten, 3XN og Lendager Group, der under navnet "Fællestegnestuen" er gået sammen om projektet, der har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen. 

Sammen med over 30 forskellige virksomheder på tværs af hele byggeriets værdikæde ønsker de at skabe et cirkulært fyrtårnsbyggeri, der vil blive udbudt og opført på markedsvilkår, og hvis principper kan bruges i alle skalaer af byggeriet.

"En ærlig, men oplevelsesrig, arkitektonisk æstetik kan derfor forventes som konsekvens af en 'cirkulær' byggepraksis." Søren Nilsen, partner i Vandkunsten

Projektet tager fat i udfordringerne der knytter sig til både den økonomiske del og den arkitektoniske del. Når det gælder økonomien, er problemet primært, at der mangler "led" i værdikæden, og at der mangler forretningsmodeller for, hvordan man cirkulerer materialerne. På den arkitektoniske side, er det særligt beton, som kan udfordre arkitekturen.

Om det siger Søren Nielsen, partner i Vandkunsten: "Arkitektur, der følger cirkulære principper har et stort potentiale for udtryksfulde og dekorative motiver i sine samlingsdetaljer. Ligeledes vil materialekarakteren være præget af, at man udelader overfladebehandlinger, der er miljøskadelige eller svære at afrense.
En ærlig, men oplevelsesrig, arkitektonisk æstetik kan derfor forventes som konsekvens af en 'cirkulær' byggepraksis."

Projektet Circle House udstilles på Building Green i Forum 1.-2. november 2017.

Læs mere om projektet

Fakta om Circle House