Illustration lønstatistik

Løn- og personalestatistik for Arkitektbranchen 2022

Dato 28.02.23 |
Af:
Tina Munch

DI udarbejder hvert år en lønstatistik baseret på medlemmernes egne besvarelser. Løn- og personalestatistikken for Arkitektbranchen foreligger nu.

I statistikken for 2022 er der indberettet løn- og personoplysninger for 3.232 ansættelsesforhold, som alle er omfattet af DIO II’s arkitektoverenskomster. Disse ansættelsesforhold fordeler sig på 171 arkitektvirksomheder. Sammenlignet med statistikken fra 2021 er der således sket en lille stigning i antallet af ansættelsesforhold og deltagende virksomheder.

Løn- og personalestatistikken for 2022 er udarbejdet af DI med udgangspunkt i lønoplysninger fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA). De anvendte lønoplysninger dækker kalenderåret 2021 (1. januar 2021 til og med 31. december 2021) men er fremskrevet med lønudviklingen for 3. kvartal 2022 inden for arkitektbranchen.

Statistikken kan hentes her