Temperaturmåling: Coronakrisen og arkitektvirksomhederne

Dato 22.04.20 |
Af:
Lars Emil Kragh

Danske Arkitektvirksomheder udsendte i april en medlemsundersøgelse, der gør os lidt klogere på, hvordan coronakrisen påvirker de enkelte arkitektvirksomheder, herunder daglig drift, opgaver og forventninger til 3. kvartal. Vi har samlet resultaterne her.

Hvordan har corona-krisen påvirket din virksomhed – og hvordan bliver fremtiden?

Sådan lød overskriften på den medlemsundersøgelse Danske Arkitektvirksomheder sendte til alle medlemsvirksomheder efter påske med i alt 13 spørgsmål. Undersøgelsen er slut, og vi fik svar fra 136 medlemmer, altså en svarprocent på ca. 20 %. Fordelingen af svar på virksomhedsstørrelse passer nogenlunde med vores generelle medlemssammensætning. Se hvordan svarene fordeler sig på figur 1.

Billede af surveyresultater

Fig. 1. Medlemsundersøgelse. April 2020. Danske Arkitektvirksomheder

Størst udsving hos de små

Og hvordan har Coronakrisen så påvirket omsætningen? Det er meget forskelligt, men de største udsving i både nedgang og opgang i omsætning, finder vi hos de mindre virksomheder, særligt enkeltmandsvirksomhederne. Det kan man se i nedenstående figur 2. Samlet set er der tale om en mindre nedgang – som altså lidt paradoksalt dækker over, at nogle oplever stor nedgang, mens andre har en tilgang af opgaver.

Usikkerheden om den fremtidige omsætning opstår, når man skal se på forventninger til 3. kvartal. Noget af usikkerheden er den usikkerhed branchen altid er underlagt, da de færreste arkitektvirksomheder ikke kan se meget længere end ca. 6 måneder frem i ordrebøgerne. En anden del af usikkerheden består i, hvorvidt nogle brancher vil se anderledes ud efter Coronakrisen, og dermed have ændrede behov. Figur 3 viser forventningerne til 3. kvartal.

Billede af surveyresultater

Fig. 2. Medlemsundersøgelse. April 2020. Danske Arkitektvirksomheder

Billede af surveyresultater

Fig. 3. Medlemsundersøgelse. April 2020. Danske Arkitektvirksomheder

Private bygherrer træder på bremsen

Hvilke kunder har ændret i opgavemængden? Det ses tydeligt, at det særligt er de private bygherrer som bremser op, mens de arkitektvirksomheder som primært arbejder for offentlige kunder ikke har oplevet nedgang. I figur 4 kan man se fordelingen på kundetyper. Som et lille kuriosum er ”privatforbrugere” både dem der har sat opgavemængden mest ned, men samtidig også dem som har sat opgavemængden mest op. Se mere i den samlede rapport herunder.

Billede af surveyresultater

Fig. 4. Medlemsundersøgelse. April 2020. Danske Arkitektvirksomheder

Er hjælpepakkerne - en hjælp?

Har regeringens hjælpepakker været i brug? Hertil svarer godt 80% "nej". Blandt de anvendte pakker er det særligt lønkompensation for selvstændige, lønkompensation ved hjemsendelse, udskydelse af moms og skat og nedgang i omsætning der blev angivet som svar.

Hvad angår aftalen om frivillig nedgang i arbejdstid, som blev indgået i samarbejde med de faglige organisationer og DI, så har den været taget i brug hos de lidt større medlemmer, men der er ikke tale om mere end 10-20%.

”Hold afstand og arbejd hjemmefra i videst muligt omfang” har det lydt ved diverse pressemøder fra Statsministeriet og andre steder. Og det har medlemmerne taget til sig. Vi spurgte til, hvordan dagligdagen er blevet påvirker - og - efter lidt indkøring - så er online møder blevet en naturlig måde at mødes på. Figur 5 viser de forskellige svar.

Billede af surveyresultater

Fig. 5. Medlemsundersøgelse. April 2020. Danske Arkitektvirksomheder

International aktivitet

Vi har også spurgt ind til vores medlemmers internationale omsætning, og her er der svar, der går i alle retninger. Lige fra ”alt er stoppet” over ”mindre tilbagegang” til ”opgavetilgang”.

Planen er at gentage undersøgelsen efter sommerferien for at følge udviklingen tæt og dermed sikre os, at vores medlemmers behov tilgodeses.

Resultatet af den samlede undersøgelse findes i rapporten herunder.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chef for forretningsudvikling Lars Emil Kragh.

Rapport: Temperaturmåling - coronakrisen og arkitektvirksomhederne