Ny publikation om bæredygtige renoveringer i almene boliger

Dato 01.09.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Løget By af Pluskontoret Arkitekter og byMUNCH by- og landskabsdesign. Foto: Pluskontoret Arkitekter

Tidens tand, ændret adfærd, nye familiemønstre, demografi og boformer samt materialers holdbarhed (eller manglen på samme) har de seneste år resulteret i stribevis af renoveringsprojekter. Danske Arkitektvirksomheder har samlet et lille udsnit af eksempler på bæredygtige renoveringer af almene boliger i en publikation, hvor der er fokus på den værdi, renoveringerne har skabt.

At forny og give nyt liv til udtjente eller bare umoderne og dårligt tilgængelige boliger er et bredt felt. Men uanset bebyggelsens DNA udspringer alle renoveringer af det samme; behovet for et bedre indeklima, udbedring af skader og skabe tidssvarende boliger. I Danske Arkitektvirksomheder har vi dermed samlet en række gode eksempler på renoveringer af almennyttige boligbyggerier. Eksemplerne fremviser ikke blot bedre indeklima, men også mere tryghed, bedre tilgængelighed, et stærkere sammenhold, reduktion af CO2-udslip og tilfredse beboere! 

Vi skal passe på dét, vi har

Det handler om at tænke bæredygtigt, at renovere og genbruge gode bygninger og materialer. Det har betydning for både boligernes kvalitet, boligafdelingernes drift, men også samfundsøkonomien, det globale ressourceforbrug og klimabelastningen. 

Ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark er knyttet til bygninger - og mange af disse har brug for at blive energirenoverede.

Vi er kort sagt nødt til - både som boligselskaber og som samfund - at passe på dét, vi har!

Bemærkelsesværdige renoveringseksempler

Vi står overfor en klimakrise, der bl.a. kræver at vi får energirenoveret vores boliger. Mange projekter er på vej - og endnu flere er i støbeskeen. 

Et eksempel på en bæredygtig renovering af almene boliger er Løget By, hvor Pluskontoret Arkitekter og byMunch by- og Landskabsdesign har formået at skabe en gennemgribende byfornyelse, der har resulteret i stærke boligsociale indsatser, flere ressourcestærke borgere samt et populært og levende byområde. 

Danske arkitektvirksomheder har også dokumenteret, at nedrivning af boligblokke og efterfølgende nybyggeri er en stor klimabelastning. Ved renoveringen af Gellerupparken, Blok B4, fandt arkitektvirksomheden Vandkunsten frem til, at nedrivning samt nybyggeri i værste fald er, ved brug af nutidens gængse byggemateriale, beton og tegn, cirka 300 % mere klimabelastende end ved en renovering. Derfor blev blok B4 energirenoveret til nye standarder med nye tekniske installationer, isolering og energirigtige facadepartier.

Der er mange flere eksempler på, hvordan renovering og reduktion af CO2-udslip kan gå hånd i hånd. Find de udvalgte eksempler på bæredygtige renoveringer i vores nye publikation herunder.

Se vores mange andre eksempler på arkitektur med merværdi

Renovering - Eksempler på bæredygtige renoveringer af almene boliger med økonomisk, social og miljømæssig merværdi.