Foto af Ressourcerækkerne af Lendager Group. Kontraframe
Ressourcerækkerne af Lendager Group. Bygget af murstensmoduler skåret ud fra nogle af Carlsbergs tiloversblevne bygninger i København samt mursten fra gamle skoler og industribygninger rundt omkring i Danmark.

Nye paradigmer for cirkulære udbud på vej

Dato 06.10.20 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Kontraframe

Det er svært at gå skridtet fra at tale om cirkularitet til faktisk at gøre det, når der bygges nyt. Det skal udviklingen af en række paradigmer for cirkulære udbud råde bod på.

Danske Arkitektvirksomheder og Danske Advokater er gået sammen om at udvikle en række paradigmer, som organisationernes medlemmer kan bruge, når en bygherre ønsker at udbyde et byggeri cirkulært.

”Paradigmerne skal hjælpe arkitekter og advokater med at pege på konkrete måder at få fx genbrug og design for adskillelse ind i de byggeprojekter, der udbydes” forklarer Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

”Paradigmerne skal hjælpe arkitekter og advokater med at pege på konkrete måder at få fx genbrug og design for adskillelse ind i de byggeprojekter, der udbydes” Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder

Baggrunden for projektet er, at mange rådgivere oplever, at det er svært for bygherrer at gå skridtet fra at tale om genbrug og cirkularitet til faktisk at vægte det, når der bygges nyt:

”Der er usikkerhed om mulighederne i forhold til bl.a. udbudslovgivning og lokalplaner, som vi gerne vil finde løsninger på” fortæller Ulrikke Krogbeck, chef for strategi og projekter hos Danske Advokater.

Projektet gennemføres med støtte fra Dreyers Fond og Realdania og med bistand fra Sirius Advokater, arkitektvirksomheden Matter og rådgivningsvirksomheden Responsible Assets. Her ud over deltager en række bygherrer, der allerede har erfaringer med at udbyde byggerier, der har indarbejdet cirkulære principper.

Har du erfaringer med cirkulære udbud, hører vi gerne fra dig. Kontakt Lene Brix fra Matter på lene@damsbobrix.dk, hvis du ikke allerede er blevet kontaktet, men har erfaringer, du gerne vil dele. 

Projektet er open source. Alle skal kunne bruge paradigmerne, når de forventes færdige i juni 2021. 

”Det er vigtigt, med et juridisk fælles åbent udgangspunkt, når man skal i gang med noget så fundamentalt anderledes, som at bygge med genbrug” siger Ulrikke Krogbeck, der vurderer, at paradigmerne kan blive et godt fælles udgangspunkt for både advokater og arkitekter og bygherrer.