Hillerød: Urimelige vilkår i udbud af masterplan

Dato 24.03.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Hillerød Kommune og en samarbejdspartner har udbudt en stor masterplan og et dispositionsforslag. Vinderne af udbuddet får en kontrakt på udarbejdelse af en masterplan og en fase 2, der indeholder udarbejdelse af et dispositionsforslag. Udbuddet indeholder en række urimelige kontraktbetingelser og fravigelser til ABR Forenklet.

Danske Arkitektvirksomheder har kontaktet Hillerød Kommunes borgmester angående et udbud af en masterplan og et efterfølgende dispositionsforslag i forbindelse med udvikling af byområdet Stadionkvarter Favrholm. En spændende sag - men udbudsmaterialet indeholder imidlertid urimelige krav.

Ifølge udbudsmaterialet har Hillerød Kommune endnu ikke givet grønt lys til udførelsen af projektet. Det er således skrevet ind i kontraktudkastet til vinderen, at udbetalingen af det fulde honorar er betinget af, at der opnås godkendelse og bevilling fra Hillerød Kommune. Det er således den vindende tilbudsgiver, der kommer til at bære risikoen for, at projektet efterfølgende bliver godkendt af byrådet i kommunen.

Arbejdet skal udføres i henhold til kontrakten, men man er ikke sikker på at få sit fulde honorar.

Derudover er rådgiver underlagt en meget stram tidsplan, der gør det svært at levere en tilfredsstillende opgaveløsning. Endelig indeholder udbudsmaterialet en række fravigelser til ABR Forenklet, som gør det meget svært for tilbudsgiverne at vurdere risikoen ved opgaven.

Interesserede tilbudsgivere har allerede spurgt til de konkrete problemstillinger i udbudsmaterialet uden, at ordregiver har givet nævneværdige indrømmelser. Danske Arkitektvirksomheder har derfor skrevet til Hillerøds borgmester med opfordring til, at hun går ind i sagen.

Der er tale om et offentligt udbud, og tilbud skal afleveres mandag den 30. marts 2020.