Konsortier: Konkurrenceloven præciseres

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Preben Dahl

Dialogmøde med tidligere erhvervsminister Troels Lund Poulsen har resulteret i, at der nu bliver taget initiativ til en præcisering af konkurrenceloven i forhold til konsortier, og at der bliver kigget på, hvordan ordregivere kan sikre, at små og mellemstore virksomheder ikke afholdes fra at byde på offentlige opgaver pga. unødige krav og kriterier.

Så er der nyt fra Erhvervsministeriet vedr. konkurrenceloven i forhold til konsortiesamarbejde, hvor Danske Arkitektvirksomheder på et dialogmøde i august 2016 bl.a. udtrykte bekymring for vores medlemmers muligheder for samarbejde i forbindelse med udbud og konkurrencer.

Troels Lund Poulsens efterfølger, erhvervsminister Brian Mikkelsen skriver i et brev til Danske Arkitektvirksomheder, at problematikken ligger ham meget på sinde, og at der vil blive set nærmere på en præcisering af konkurrenceloven i forhold til konsortier samt på muligheden for at indføre en bagatelgrænse på 10 pct. for konsortier, som ikke har til formål at begrænse konkurrencen.

På baggrund af de skriftlige input og resultaterne af kortlægningen vil ministeren iværksætte en særlig vejledningsindsats på udbudsområdet med fokus på konsortier og udbud, herunder hvordan ordregivere kan sikre, at virksomheder, fx små og mellemstore virksomheder, ikke afskæres fra at byde på offentlige opgaver pga. unødige krav og kriterier.

Danske Arkitektvirksomheder hilser initiativet velkomment og ser frem til fortsat dialog med erhvervsministeren samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.