Illustration af hus

Nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne

Dato 05.10.22 |
Af:
Pressemeddelelse

Et nyt værktøj til at beskrive et bæredygtigt byggeri lander nu i den danske byggebranche. Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører og Bygherreforeningen har med støtte fra Realdania udarbejdet et nyt tillæg til Ydelsesbeskrivelserne. Tillægget skal styrke aftalegrundlaget for rådgivningsydelser om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet.

Et stigende fokus på bæredygtighed i byggebranchen samt nye klimakrav i Bygningsreglementet og EU-initiativer for øget bæredygtighed i investeringer har øget behovet for bæredygtighedsydelser i bygge- og anlægsprojekter. Med et nyt tillæg til ydelsesbeskrivelserne får parterne nu et bedre grundlag for at indgå aftaler om ydelser på området.

Tillægget supplerer ydelsesbeskrivelse for Byggeri 2018 og ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2019. Parterne får hermed et bedre grundlag for at aftale, hvordan bæredygtighedsprocessen skal foregå, og hvem der har opgaverne undervejs.

Tillægget bliver et billede på den praksis, som findes lige nu. Det er udfærdiget på baggrund af en række workshops samt dialoger med forskellige parter i branchen for få fælles begreber og processer på plads.

’Vores medlemmer og andre aktører har bidraget til arbejdet, og det bekræfter os i, at der har manglet fælles referencer til aftaler om bæredygtighedsydelser. Derfor er vi glade for, at det er landet med stor opbakning fra både deltagere i processen og dem, som har afgivet høringssvar.’ Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder

I takt med de forventede stramninger i bygningsreglementet og nye tiltag på den europæiske lovgivning, er det forventningen, at rammerne for bæredygtighed vil komme til at flytte sig i de kommende år. 

Den 31. oktober 2022 kl. 14 - 16 lanceres tillægget på et online webinar. Link til deltagelse i webinaret fås ved at sende en mail til: av@frinet.dk.

Tillægget er blevet til i samarbejde mellem Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og er finansieret af Realdania.

Tillæg til ydelsesbeskrivelser for bæredygtighed
Skema for rådgivningsydelser på bæredygtighed