Foto af vejledningen version 2.0
En ny vejledning til projektkonkurrencer kommer med syv anbefalinger, der kan spare både bygherre og arkitekter for unødige omkostninger.

Nyt fokus på arkitektkonkurrencen

Dato 13.01.21 |
Af:
Karen Sejr

Pressemeddelelse: Antallet af arkitektkonkurrencer nedadgående, og det kan gå ud over kreativiteten og den arkitektoniske kvalitet, når kommuner og private bygherrer skal have bygget nyt. Den nedadgående udvikling skyldes blandt andet, at arkitektkonkurrencerne er blevet så omfattende, at det ofte kræver alt for mange ressourcer af både arkitekter og bygherrer. Det ønsker Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen at lave om på. Derfor har de udgivet publikationen ”Vejledning til projektkonkurrencer – 7 gode råd” til bygherrer og rådgivere.

Urbanisering, klimaforandringer, teknologiske landvindinger og ændrede velfærds- og sundhedsnormer skaber alt sammen nye ønsker og krav til samfundets fysik – det byggede miljø. Derfor vil der i forbindelse med opførsel af nye byggerier og byrum som regel være behov for at finde kreative svar og innovative løsninger på de konkrete udfordringer, der er forbundet med projekterne. Og derfor er der god grund til at benytte arkitektkonkurrencer, mener Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder.

”Arkitektkonkurrencen er er kreativ proces og en velegnet tilgang til en problemstilling, hvor der ikke findes entydige svar, og som med fordel kan belyses fra flere sider. Men det at lave et godt, transparent og fair konkurrenceprogram er faktisk lidt af en kunst. Derfor er det vigtigt, at bygherrer allierer sig med en konkurrencerådgiver eller sætter sig grundigt ind i, hvordan man skaber et godt planlagt konkurrenceforløb, så man får et værdifuldt resultat ud af det. Det håber vi, at vores nye vejledning kan være med til,” fortæller Dorte Sibast, udviklingschef i Arkitektforeningen.

Projektkonkurrencerne har vokset sig ud af proportioner

Udgangspunktet for vejledningen til projektkonkurrencer er, at konkurrenceprogrammerne og de afleveringskrav, der stilles i konkurrencerne, inden for de seneste år, er blevet uforholdsmæssigt store. Det betyder, at transaktionsomkostningerne er blevet alt for høje. I enkelte tilfælde er konkurrenceprogrammerne kommet helt op på 800 sider. Det svarer til 2,5 ugers læsning, hvis man læser med en gennemsnitshastighed på 5-6 per side blot for at komme igennem konkurrenceprogrammet en enkelt gang. Dét er uhensigtsmæssigt for alle parter, mener de to arkitektorganisationer.

"Der er behov for at professionalisere og slanke konkurrencerne” Lars Emil Kragh, forretningsudviklingchef, Danske Arkitektvirksomheder

”I dag søger mange bygherrer sikkerhed i detaljerede beregninger, men det er uhensigtsmæssigt. Bygherrerne bruger meget tid og dermed penge på at udvikle og vurdere konkurrencematerialet, og arkitekterne lægger alt for mange timer i at leve op til krav om detaljeret design og beregninger, som ikke hører hjemme i de første faser af den kreative proces – og som sjældent bliver brugt i selve byggeriet. Derfor er der behov for at professionalisere og slanke konkurrencerne,” udtaler Lars Emil Kragh, forretningsudviklings- og projektchef i Danske Arkitektvirksomheder.

De toneangivende bygherrer er glade for arkitektkonkurrencen

Godt byggeri og vellykket byudvikling af høj arkitektonisk værdi hænger sammen med visionære bygherrer. Udviklingen af ’Vejledning til projektkonkurrencer – 7 gode råd’ er sket i samarbejde med en arbejdsgruppe repræsenterende af toneangivende bygherrer og rådgivere, som løbende har givet sparring i forbindelse med udviklingen af vejledningen. Her har der været bred enighed om, at værdien af arkitektkonkurrencen ligger i de kreative løsninger – som de ikke selv ville kunne tænke sig frem til samt i det, at man som bygherrer får belyst opgaven fra flere sider.

”Hos By- og Havn har vi særdeles gode erfaringer med projektkonkurrencen. Man bliver klogere på potentialerne i sit projekt, får udvidet sin horisont og bliver tvunget til at tage stilling til, hvad der er det essentielle, og hvad der er det vigtigste ved projektet, ”Rita Justesen chef for Planlægning & Arkitektur i By og Havn.

For at komme til den erkendelse er der behov for gode velafstemte rammer og et godt planlagt konkurrenceforløb lyder en af vejledningens konklusionerne.

Webinar for bygherrer og konkurrence- og udbudsudbydere

I forbindelse med udgivelsen af publikationen afholder Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder webinaret ”Sådan laver du den gode projektkonkurrence” med en introduktion til vejledningen og erfaringsudveksling med Marianne Tonim Nielsen, Odense Kommune og Konkurrencerådgiver Lars Bendrup, Transform.  Webinaret afholdes tirsdag den 19. januar kl. 15-16. Det er gratis, og alle kan deltage.

Tilmelding og program for webinar

7 gode råd

1. SØG GOD RÅDGIVNING
Sørg for god rådgivning til gennemførelse af konkurrencen og at få formuleret et gennemarbejdet og indbydende konkurrenceprogram. Der findes specialiserede konkurrence ­ rådgivere, som kan bistå med både program og proces, så alle elementer hænger godt sammen.

2. HOLD KONKURRENCEMATERIALET SLANKT
Selvom opgaven er kompleks, behøver konkurrenceprogrammet ikke være det. Hold konkurrenceprogrammet så slankt som muligt. Det frigiver ressourcer på begge sider af bordet, og skaber større råderum for udviklingen af den rigtige idé.

3. BRUG FAGDOMMERE
Brug altid fagdommere i bedømmelsen. De er bygherrens faglige støtte igennem hele processen, de formidler det arkitektoniske indhold og klæder dommerkomiteen på til at træffe de rigtige beslutninger.

4. STIL SKARPT PÅ IDÉEN
Resultatet af projektkonkurrencen bør være en klar arkitektonisk ide, der kan dokumentere opfyldelse af konkurrence ­ programmets krav. Hold fokus på det nødvendige afleveringsmateriale. Bed kun om tilstrækkelige illustrationer, tegninger, beskrivelser og/eller modeller til at belyse opgaven. Et begrænset afleveringsmateriale skærper rådgivernes besvarelser og letter bedømmelsesprocessen. Afvis materiale der overskrider afleveringskravene, så alle deltagere stilles lige i bedømmelsen. Afleveringen af plancher og mapper bør være digital for at lette håndteringen og ressourceforbruget.

5. VÆLG DET ROBUSTE PROJEKT
Vinderprojektet bør vurderes på idéens eller hovedgrebets originalitet og robusthed. Dvs. at projektets realiseringspotentiale afvejes i forhold til funktionelle ønsker og det øko ­ nomiske råderum. En robust idé er en idé, der kan skaleres både op og ned uden at projektets kvaliteter går tabt. Hold fokus på idéen og undgå fortabelse i detaljer, der alligevel udvikles og tilpasses i processen efter konkurrencen.

6. SØG BUDGETMÆSSIG RAMMESIKKERHED
På tidspunktet for afleveringen af en projektkonkurrence bør der efterspørges en overordnet budgetmæssig ramme ­ sikkerhed for projektets realisering, mens det er uhensigtsmæssigt at efterspørge sikkerhed i form af detaljerede be ­ regninger, der alligevel vil ændre sig i takt med den videre projektering.

7. VÆR EN AMBITIØS BYGHERRE
Projektkonkurrencen skaber et betydeligt fundament for det videre forløb. Succesen afhænger af den velforberedte og ambitiøse bygherre, der sammensætter et stærkt og alsidigt bygherreteam med de rette kompetencer til at rådgive om konkurrencen og bedømme de indkomne løsningsforslag.

Vejledningen til projektkonkurrencer - 7 gode råd til kan downloades nedenunder.

Vejledning til projektkonkurrencer, syv gode råd