Opslag i vejledning til den gode projektkonkurrence

Webinar: Sådan laver du den gode projektkonkurrence!

Dato 19.01.21 |
Af:
Karen Sejr

Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen præsenterer pointerne fra publikationen "Vejledning for projektkonkurrencer" på et fælles webinar. Et webinar for både bygherrer og bygherrerådgivere - og som er relevant uanset om man allerede har gennemført flere konkurrencer eller ikke har den store erfaring - hverken som bygherre eller som bygherrerådgiver.

På webinaret får du en kort indføring i brugen af vejledningen og dens hovedpointer. Det handler bl.a. om at holde konkurrencematerialet slankt, at bruge fagdommere, stille skarpt på idéen og om at vælge det robuste projekt.

Hent vores vejledning til projektkonkurrencer her.

Derudover kan du høre om helt konkrete erfaringer og overvejelser fra en bygherre og en rådgiver der har gennemført en projektkonkurrence og brugt vejledningen.

Webinaret henvender sig til bygherrer samt konkurrence- og udbudsrådgivere.

Program for eftermiddagen:

  • Velkommen, forretningsudviklingschef Lars Emil Kragh, Danske Arkitektvirksomheder og udviklingschef Dorte Sibast, Arkitektforeningen
  • Introduktion til Vejledningen og dens hovedpointer
  • Erfaringer og dialog:
    -Bygherre: Marianne Tonim Nielsen, Odense Kommune
    -Konkurrencerådgiver: Lars Bendrup, Transform
    -Spørgsmål og afrunding.

Arrangementet er gratis for alle.

Link til mødet fremsendes efter tilmeldingsfristen er udløbet mandag den 18. januar 2021.