Foto at Darwin Centre i London af C.F. Møller
Darwin Centre - fase 2 i London af C.F. Møller - en blandt en række danske arkitektvirksomheder der har kontorer og projekter i Storbritannien, og som vil blive påvirket af englændernes Brexit.

Brexits konsekvenser for danske arkitektvirksomheder

Opdateret 22.11.18 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Torben Eskerod

Danske Arkitektvirksomheder har henvendt sig til regeringen ang. Brexit, da et brud kan standse danske arkitektvirksomheders aktiviteter i Storbritannien. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers svarer, at regeringen er enig i vores betragtninger, og at man vil arbejde for fortsat faglig anerkendelse mellem EU og Storbritannien.

Danske Arkitektvirksomheder har forud for Brexit-mødet i Det Europæiske Råd den 18. oktober rettet henvendelse til udenrigsminister Anders Samuelsen, erhvervsminister Rasmus Jarlov samt uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. I henvendelsen gør vi opmærksom på de vanskeligheder et pludseligt brud kan have for danske arkitektvirksomheders aktiviteter i Storbritannien, og at det er afgørende for arkitekternes faglige mobilitet at en aftale om gensidig anerkendelse bliver forhandlet på plads hurtigst muligt, da det ellers vil skade dansk beskæftigelse og eksport.

I henvendelsen gør vi opmærksom på, at danske arkitektvirksomheder i mange år har nydt godt at EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed og om gensidig anerkendelse af arkitektuddannelsen i anerkendelsesdirektivet. Det betyder bl.a. at, skriver Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder:

”Virksomheder har dermed fået adgang til at etablere både ad-hoc og faste afdelinger i Storbritannien med danske ledere og øvrige medarbejdere. På nogle projekter er der ydermere udført en del arbejde i Danmark, og oveni arkitektarbejdet har projekterne yderligere afledt en del følgeeksport i form af byggevarer, møbler og andet inventar.”

Henvendelsen har affødt et svar fra uddannelses- og forskningminister Tommy Ahlers, der takker for indspillet. Han og regeringen anerkender og er enige med Danske Arkitektvirksomheder i, at "det er vigtigt at arbejde for fortsat faglig anerkendelse mellem EU og Storbritannien og den deraf følgende adgang til det britiske marked og til britisk arbejdskraft for danske virksomheder."

Det er meget positivt - ikke mindst da arkitektydelser udgør en betydelig del af EU's samlede handel, og det er derfor vigtigt at undgå skader på denne vigtige kilde til beskæftigelse, vækst og konkurrenceevne.