ABR18 og AB18 er på plads

Opdateret 21.06.18 |
Af:
Preben Dahl

Efter tre års intensivt arbejde er de længeventede aftaledokumenter blevet offentliggjort. Du finder dokumenterne i bunden af artiklen.

ABR 18 indeholder ændringer i forhold til ABR 89. Det nye dokument er primært rettet til de større og/eller mere komplekse sager og er med sine 63 paragraffer blevet et omfattende dokument. Hensigten har været at lave en harmonisering i forhold til AB både med hensyn til sprog og begreber, men også med henblik på at skabe en mere leverancepræget rådgiveraftale.

Aftalesættet for både ABR 18 og AB 18 består af følgende dokumenter:

•    AB 18 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
•    ABR 18 – Almindelige betingelser for rådgivning i bygge- og anlægsvirksomhed
•    ABT 18 - Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed
•    Forenklet AB - Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed    
•    Forenklet ABR – Forenklede almindelige betingelser for rådgivning i bygge- og anlægsvirksomhed 
•    Fire appendikser om henholdsvis Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter
•    Betænkning. 

Stram op på procedurerne

Helt overordnet er det et krav, at parterne bliver meget præcise på, hvad aftalen indeholder. Aftalen skal således indeholde en præcis beskrivelse af opgaven og ydelser samt alle vigtige forudsætninger for aftaleforholdet. Det gør det nemmere at prissætte rådgiverydelsen, og skabe klarhed over, hvornår der er tale om ændringer. Samtidig er der kommet større fokus på manglende overholdelse af aftalen, som kan sanktioneres. Det gælder både manglende ydelser, projekteringsfejl og forsinkelse.

Arkitekter og ingeniører skal fremover sikre sig, at bygherrerne har beskrevet opgaven tilstrækkeligt præcist. Omvendt skal rådgiverne stramme op på sine procedurer. Man skal fx varsle, hvis man mener, at et bygherrekrav er uden for aftalen. Forglemmelser og fejl i projektet samt forsinkelser sanktioneres.

Overladelse af projektering til entreprenør (funktionsudbud) skal være aftalt med bygherren. Eventuelle konflikter håndteres gennem en konfliktløsningstrappe.

Eftersom ABR 18 og AB 18 er beregnet på de større og/eller komplekse byggesager har AB-udvalget fundet det nødvendigt at udarbejde forenklede udgaver af henholdsvis ABR 18 og AB 18. Disse dokumenter indeholder færre procesbestemmelser og er mere operationelle på de mere mindre og enklere sager.

Aftaledokumenterne forudsætter, at bygherrer, entreprenører og rådgivere retter deres processer og paradigmer til, så de passer til de nye dokumenter. AB-udvalget anbefaler derfor, at aftaledokumenterne først tages i anvendelse ved årsskiftet. Men eftersom der er tale om aftaledokumenter, er det op til parterne selv at bestemme, hvornår dokumenterne tages i anvendelse, og man må nok påregne, at der er bygherrer som ikke kan vente. 

Læs mere om aftaledokumenterne

Betænkning: ABR 18 og AB 18