Høringssvar: Fysisk forandring af ghettoområder

Opdateret 28.11.18 |
Af:
Signe Moeslund Mains og Karen Sejr

Danske Arkitektvirksomheders Fokusudvalg for Arkitektur- og Byggepolitik har indsendt høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende den fysiske forandring af hårde ghettoområder, hvor udvalget bl.a. opfordrer til i højere grad at "fortætte" områderne og i mindre grad at rive bygninger ned.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen sendte i midten af oktober et udkast til "Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder" i høring. Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om, at andelen af almene familieboliger i områder, der for femte gang er anført på den liste over ghettoområder som transport-, bygnings- og boligministeren offentliggør hvert år under overskriften hårde ghettoområder, skal nedbringes til højst 40 % inden 2030.

Lovforslaget indeholder desuden en adgang for transport-, bygnings- og boligministeren til i særlige tilfælde at påbyde boligorganisationer at afvikle disse hårde ghettoområder.

Danske Arkitektvirksomheders Fokusudvalg for Arkitektur- og Byggepolitik har indgivet høringssvar, hvor de bl.a. medgiver at en fysisk forandring af ghettoområderne kræver blandede boligtyper og varierede ejerforhold. Udvalget er primært bekymret for processen, gennemførelsen og de uhensigtsmæssige sociale følgevirkninger der kan opstå undervejs og opfordrer derfor til:

  • At man fra regeringens side vil sikre en god og retfærdig overgangsperiode for de eksisterende beboere - både socialt og fysisk - med respekt for det faktum, at man griber drastisk ind i almindelige menneskers hjem, bolig og nærmiljø.
  • At der i udviklingsplanerne er nogle fastsatte rammer for hvor langt, man maksimalt kan tvangsflytte/genhuse folk i forhold til børnefamiliers trivsel, skolegang mv.
  • At alle menneskerettigheder overholdes.
  • At 40 %-reglen blot er et udgangspunkt og pejlemærke, men at de konkrete områder skal vurderes individuelt udfra størrelse, nærområde, karakter mv. og vurderes jævnligt i forhold til den reelle udvikling lokalt som på landsplan.
  • At der i den kommende proces tænkes mindre i ”at rive mursten ned, men på at bygge flere mursten”. Dette vil sikre, at færre skal tvangsflyttes, men at beboersammensætningen i stedet ændres ved at øge befolkningstætheden.
  • At udviklingsplanerne omhandler en holistisk opgradering af områderne på flere planer - både angående beboersammensætning, fysisk opgradering (af bygninger og udeområder) og sociale tiltag.

Endelig opfordrer udvalget til, at man bruger kompetente rådgivere, som kan sikre kvaliteten af udviklingsplanerne på både det fysiske og sociale niveau. I den forbindelse foreslår Danske Arkitektvirksomheders Fokusudvalg, at de transaktionsomkostninger der er omkring processen, eksempelvis skal finansieres via en afsat pulje mellem boligorganisationer og regeringen.

Læs hele høringssvaret herunder.

Høringssvar ang. fysisk forandring af hårde ghettoområder