Bestyrelsesformand: Hold projekterne igang!

Dato 15.03.20 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Abdellah Ihadian

”Vi har ikke lukket!”. Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder opfordrer bygherrer og offentlige myndigheder til at holde projekter og aktiviteter på sporet.

Hele rådgiverbranchen er dybt afhængig af, at alle bygherrer, både offentlige, halvoffentlige og private bygherrer holder projekterne og aktiviteterne på sporet og ikke forsinker processerne. Det er vigtigt, at tidsplanerne følges, beslutninger træffes, faser godkendes, at udbud på nye opgaver sendes ud etc. Ligeledes er det helt afgørende, at de offentlige instanser som skal godkende lokalplaner, byggeandragender etc. fastholder kadencen, så igangværende eller kommende projekter ikke sættes i stå af den grund.

"Vi opfordrer derfor meget kraftigt til, at alle offentlige instanser, myndigheder, bygherrer og beslutningstagere udviser samfundssind ved ikke at forsinke eller udskyde projekter!" Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder

I Arkitektbranchen kan vi allerede mærke, at projekter og beslutninger forskubber sig, og konsekvenserne er store, når vores medarbejdere sidder klar til at løse opgaver, der pludselig er udskudt fra den ene dag til den anden.

Vi opfordrer derfor meget kraftigt til, at alle offentlige instanser, myndigheder, bygherrer og beslutningstagere udviser samfundssind ved ikke at forsinke eller udskyde projekter!

Arkitektvirksomhederne er ikke lukket ned

Fra Danske Arkitektvirksomheders side siger vi klart, at vi er parate til at holde alle projekter kørende, om det er skitseforslag og bygherrerådgivning, projektering eller igangværende byggepladser.

Vi har været i kontakt med mange arkitektvirksomheder, som alle meddeler, at de har taget alle nødvendige forholdsregler for at kunne arbejde videre. Med en stor opmærksomhed på adfærd, hygiejne og efterlevelse af myndighedernes råd, kan virksomhederne arbejde videre.

Vi har i branchen heldigvis nogle meget kvalificerede, fleksible og digitalt fremmelige medarbejdere, der hurtigt har været med på at omstille sig til digital kommunikation og samarbejde over afstande. Det er en god anledning til for hele byggebranchen at øve sig i effektive skypemøder og fleksibel tilstedeværelse. Så vi opfordrer alle til at insistere på, at møder afholdes som aftalt, men på skype i stedet for fysisk.

Lukkede skoler, rejseanbefalinger, hjemmearbejde, karantæne etc.

Nedlukningen af skoler og daginstitutioner, rejseanvisninger, medarbejdere i karantæne etc.  påvirker naturligvis også arkitektvirksomhedernes dagligdag. Det giver anledning til mange spørgsmål i forhold til medarbejderne, som virksomhederne ikke er vant til at forholde sig til. Vi anbefaler, at man løbende holder sig orienteret vi DI's hjemmeside, så det altid er den nyeste viden man får. Eller at man kontakter DIs personale juridiske afdeling.

Læs mere her

Konsekvenser for arkitektvirksomhederne

Vi hører allerede fra arkitektvirksomhederne, at der er opgaver der er blevet udskudt eller forsinket, og at man frygter, at det kun forstærkes i den nærmeste fremtid. Det betyder, at der fra den ene dag til den anden sidder medarbejdere med tomme hænder, og det kan fremadrettet hen over foråret få store økonomiske konsekvenser for arkitektvirksomhederne.

I Danske Arkitektvirksomheder holder vi os tæt opdateret i forhold til regeringens udspil vedr. støtte til virksomhederne, ligesom vi via vores kontakter i DI og Rådgiverne melder ind med branchens udfordringer og ønsker.

Læs om de seneste tiltag her
 
Danske Arkitektvirksomheders beredskab

På tværs af arkitektvirksomhederne diskuterer man indbyrdes, hvordan man skal håndtere situationen, og sekretariatet får mange kommentarer, spørgsmål og forslag vedr. håndtering af udfordringerne. Alle Danske Arkitektvirksomheders medarbejdere sidder klar til at besvare spørgsmål, eller til at bringe medlemmernes udfordringerne videre til de rette parter.

Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse har indkaldt til et ekstraordinært skype-bestyrelsesmøde for at drøfte nogle fælles tiltag, som arkitektvirksomhederne kan iværksætte, og vi vil løbende holde medlemmerne orienterede om situationen.