Sait Cifti, advokat
Sait Cifti, advokat i Danske Arkitektvirksomheder

Dialog betaler sig

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Sait Cifti

Foto: Jørgen True

Danske Arkitektvirksomheder får overvejende positiv respons, når vi henvender os til bygherrer med forslag til ændringer af udbudsmateriale. Men du kan selv komme langt ved at tage fat i bygherre i god tid. 

Danske Arkitektvirksomheder arbejder på højtryk på at forbedre medlemmernes rammevilkår, herunder når det kommer til offentlige udbud. Vi henvender os såvel skriftlig og mundtligt til offentlige bygherrer og prøver via konstruktiv dialog at ændre udbudsvilkår til det bedre. Men I kan selv som virksomhed opnå samme resultater, hvis I henvender jer til bygherrer.

Danske Arkitektvirksomheder kontakter gerne bygherrerne ved urimelige udbud, men det er også vigtigt, at I som virksomhed forholder jer kritisk til udbudsmaterialet, og altid overvejer om risiciene er for høje, eller om I overhovedet har råd til at byde på opgaven. 

I dag skal bygherre udsende det samlede udbudsmateriale samtidig med udbudsbekendtgørelsen i henhold til udbudsloven. Det giver jer som tilbudsgivere god mulighed for at vurdere om udbudsmaterialet er rimeligt allerede inden I søger om prækvalifikation. Udnyt dette til at si skidtet fra de gode sager.

Positiv respons i over halvdelen af tilfældene

At det nytter at henvende sig og stille sig kritisk over for bygherre kan Danske Arkitektvirksomheder vise. I 2015/2016 har vi rettet officielle henvendelser til 44 offentlige bygherrer. Henvendelserne fordeler sig både på stat, kommuner, regioner og boligselskaber. 

Derudover har vi også været i dialog og ført uformelle forhandlinger med en lang række kommunale, statslige, regionale og offentligretlige bygherrer. Størstedelen af henvendelserne vedrører omfattende afleveringskrav, lave konkurrencevederlag eller urimelige kontraktvilkår.

I over 60-70 % af de henvendelser vi har rettet til offentlige bygherrer, har vi fået overvejende- eller delvist medhold i vores forslag til ændringer. Det betyder, at bygherrer tager flere af vores ændringsforslag med. Desværre er bygherrerne ofte glemsomme, og vi oplever ofte at bygherrerne nulstiller opnåede ændringer i sine efterfølgende udbud. Der også bygherrer, som fastholder de urimelige vilkår og omfattende afleveringskrav, og derfor ligger der fortsat et stort arbejde forude for at forbedre arkitekternes udbuds- og kontraktvilkår.